Smilende Maren Huseby i rullestol med servicehund ved siden av seg foran trapp
Maren Huseby bruker egne erfaringer i Handikapforbundets viktige arbeid for en skole for alle. Klikk på boksen til høyre for å lese hennes historie.

Hvordan skolegangen blir, former fremtiden til barna. Din støtte til arbeidet for en skole for alle vil bety mye for mange barn og unge nå og for resten av livet deres.
Altfor mange funksjonshemmede barn og ungdom har en skolegang preget av at de er adskilt fra nabobarna. Nærskolen har trapper, tunge dører og høye dørterskler som gjør at de ikke kan gå der. Mange møter en vegg når de søker løsninger, og får tilbakemeldinger som avslører tanker om at funksjonshemmedes utdanning ikke er viktig. Mange faller fra, og 64 prosent av personer med fysiske funksjonsnedsettelser har grunnskole som høyeste fullførte utdanning.
Du kan være med på å endre dette! Støtt arbeidet for en skole for alle.

Tusen takk!