Ingvild Grimstad liker å gå turer og delta på kulturarrangementer, men det er ikke alltid like enkelt som hun kunne håpe.

Tekst og video: Helge Olav H. Ramstad

Foto: Knut Egil Wang

– Jeg er engasjert i at funksjonshemmede skal bli likestilt med resten av samfunnet og ikke bli sett som en byrde eller noen med et hjelpebehov, sier Ingvil Grimstad.

I tillegg til å være aktiv i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), synger hun i kor og bruker både turområder og kulturtilbudet i Oslo.

– Jeg ønsker å kunne benytte meg av turområder og kulturarrangementer, men det er ikke alltid like enkelt som jeg hadde håpet at det skulle være, sier hun.

Trapper, tunge dører, bratte bakker og dårlig lys er noe av det som hindrer Ingvild i å delta fullt ut.

– Vi trenger tilrettelagte lokaler som alle kan bruke. Det er greit at man for eksempel vil ha stemningslys på konserter og restauranter, men det skal også være mulig for dem som ser dårlig å være der, sier hun.

– Funksjonshemmedes samfunnsdeltakelse må være en motivasjon, fremfor at kostnaden ved tilrettelegging er et hinder! Samfunnet må se nytten av å få oss ut og med i samfunnet.

Nytte verdien er blant annet et mer mangfoldig samfunn, mener Ingvild Grimstad.

– Vi får vist at vi funksjonshemmede har de samme hobbyene og ønskene for framtida som ikke-funksjonshemmede har. Vi er mange som har en stemme som burde bli hørt. Vi har altfor lenge bare blitt satt på sidelinja, og nå er i hvert fall jeg lei av å ikke bli hørt ordentlig på hva mine meninger er!