Amir Knusbarrierene
1 av 3 funksjonshemmede har opplevd hatefulle og krenkende ytringer.

Dette er ikke en “enkelt gærnings tale”. Dette er et alvorlig samfunnsproblem der funksjonshemmede diskrimineres og behandles som annenrangs borgere.

Se kortfilm om hatprat