Ellen Knusbarrierene

– Enkelte får dårlig samvittighet overfor dem som bruker rullestolen hele tiden. Noen folk tenker «det er lureri» å trille sin egen rullestol. Vi har ingen forbilder på dette,
Ellen Merete Knutsen
NHF ambassadør

Like mye menneske – like mye verdt!

Mange kvinner rammes av muskel- og skjelettlidelser. Det er lett å fokusere på det akutte i medisinen, men vi må også sørge for at liv er verdt å leve. En av lidelsene som påvirker livsglede er bekkeleddsmerter.

Bekkenleddsmerter er en stor utfordring for mange gravide og småbarnsmødre. Det er mange mødre som lider i stillhet, det de trodde skulle bli deres lykkeligste tid i livet blir en hverdag full av smerter og funksjonsutfordringer.

I dag er det mye vi ikke vet om bekkenleddsmerter. Vi vet ikke hvorfor noen får bekkenleddsmerter og andre ikke. Vi vet ikke hvorfor noen blir bra igjen i løpet av barseltiden og hvorfor noen får langvarige plager, noen har store smerter og funksjonsutfordringer livet ut. Vi vet ikke hvilken behandling som virker. Mødrene får ikke den hjelp de trenger og fortjener. Mange opplever også å bli møtt uten anerkjennelse og respekt i norsk helsevesen. På toppen møter de negative holdninger fra familie, venner og kollegaer. Men det er ikke bare å ta seg sammen, dette kan ramme alle og er på ingen måte selvforskyldt. I tillegg er dette en usynlig lidelse!

Belastningene blir store og da er det enda vanskeligere å gjøre kloke valg i eget liv, ta vare på de rundt seg og leve gode liv. Det kan være behov for en god del hjelpemidler som sørger for god søvn og et godt tilrettelagt liv i hjemmet, men også ting som letter det sosiale liv. Ett liv man skal få lov til å delta i med sine barn, pårørende og sosiale omkrets. I dag opplever vi at dette ikke blir tatt høyde for i samfunnet.

Mennesker med bekkenleddsmerter trenger å veksle mellom aktivitet og hvile. De kan få mer smerter av å gå, av å stå og av å sitte, så variasjon er viktig. Det er bare en måte å avlaste bekkenet på og det er ved å ligge. Når skal det bli akseptabelt å legge seg ned i offentlige rom? Hvor er sengene i venterom hos leger og legevakt? Hvorfor er det stigma knyttet til å være gående rullestolbruker? Skal man ikke kunne være aktiv og delta på den sosiale arenaen fordi man har funksjonsutfordringer? Hvorfor ser samfunnet det som hensiktsmessig at man er ute av syne ute av sinn? Disse foreldrene oppdrar neste generasjon som forhåpentligvis vokser opp med en større forståelse. Fortjener ikke barna å ha mor med utenfor hjemmet sitt?

Vi krever endringer og vi gjør det nå! Ikke bare for oss selv men for de som kommer etter!

Nytt symbol

Ikon gående rullestolbrukere fra LKB
Grafikk: LKB

Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB) lanserer sin vri på handikapsymbolet for å få oppmerksomhet rundt «gående rullestolbrukere».

Hennes oppfatning er at mange synes det er så problematisk å reise seg opp fra rullestolen, at de bare blir sittende. Eller de blir værende hjemme.

– Vi vil at det skal bli sosialt akseptert. Folk i denne situasjonen vet ikke at det er mulig å bruke rullestolen på denne måten, og de tør ikke å være den som reiser seg opp. Da blir de bare sittende og blir dårligere, sier hun.

Følg oss i kampen for et samfunn for alle!

NHF sin Facebookside
LKB sin Facebookside