Sally Knusbarrierene

– Vi er ikke et veldedighetsprosjekt. Vi er heller ingens forbilder.
Sally Kamara
NHF ambassadør
Mennesker med nedsatt funksjonsevne er ikke de stakkarslige skapningen vi ser i dagens tv-serier, filmer, blader, og sosiale medier. Funksjonshemmede er mødre og fedre. Slemme og snille. Kriminelle, seksuelle, sensuelle. Vi er kollegaer, sjefer og vi er engasjerte.

Det er viktig at funksjonshemmede blir sett ute i samfunnet, ute i arbeid, på skoler og rundt om i verden. Det å ha en nedsatt funksjonsevne må normaliseres.

Vi er ikke et veldedighetsprosjekt. Vi er heller ingens forbilder.

Jeg brenner for å vise frem at mennesker som har en kropp som kanskje er litt annerledes enn normalen fortsatt er normale. At det ikke er noen A4-kropp eller A4 liv. Jeg vil at alle skal ha den samme muligheten til å bidra og til å være en del av samfunnet. På den måten får alle best utnyttet sine ressurser noe som er bra for meg, for deg og for samfunnet som helhet.
Er du ikke enig?

Bli med og knus barrierene som holder noen mennesker utenfor! Følg oss i kampen for et likestilt samfunn for alle: FØLG OSS!

Skjermbilde fra NRK-program
Se programmet “Ikke spør om DET!” på nrk.no