Kommunal Boligpolitikk

Hvordan kan funksjonshemmedes behov ivaretas i den kommunale
boligpolitikken? Denne veilederen fra 2001 er rettet mot kommunale politikere, fagfolk samt brukerrepresentanter som ønsker å påvirke og medvirke i utforming av boligpolitikken.

Kommunal boligpolitikk - pdf