Kommunal Boligpolitikk

Hvordan kan funksjonshemmedes behov ivaretas i den kommunale
boligpolitikken? Veilederen er rettet mot kommunale politikere, fagfolk, samt brukerrepresentanter som ønsker å påvirke og medvirke i utforming av boligpolitikken.

Kommunal boligpolitikk - pdf