Planlegger du hyttetur for få eller mange? Lei en eller begge hyttene våre på Vaset i Valdres da vel? Åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer, og mange tilgjengelige sengeplasser også for funksjonshemmede. To hytter på vakre Vaset i Vestre Slidre med til sammen 25 sengeplasser. Eiendommen er på seks mål og består av et hovedhus “Vasetstua” …
Trenger du hjelp til å stemme, be om det! Vi i Innlandet fylkesråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin.  Vil du at Innlandet skal bestå, eller ønsker du deg tilbake til Hedmark og Oppland?  Vi som enkeltpersoner og innbyggere i Innlandet er gitt muligheten til å uttrykke vår mening når …
- Kun 16 % av undersøkte badeplasser er tilgjengelig for alle For mange er det å ta seg en dukkert utendørs om sommeren en selvfølge, og en av de viktigste ingrediensene til gode sommerminner. Denne sommeren har vi i NHF Oslofjord Vest gjennomført prosjektet «En dukkert for alle!» Vi ønsket med dette prosjektet å finne ut …
Kjære alle saman Som du kanskje alt har lest, kom julenissen tidleg til oss i år også, med 91 ekstra og øremerka millionar til universell utforming. Det er eit svært godt eksempel på at NHF Oslo utgjer ein forskjell for funksjonshemma i byen vår. Eg veit godt at vi ikkje fikk den smittefrie jula vi hadde ønska …
NHF har igjen vært i et møte om Tøyenbadet for å bli presentert for løsningene som er valgt der. Badet er planlagt åpnet sommeren 2024, men med alle forsinkelsene det har vært på så mye annet i det siste, så ser vi på det som en foreløpig plan. Fremdeles er det bare et stort hull …
Den 16. desember la BPA-utvalget fram sin utredning NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt etter to års arbeid. Utvalgets viktigste mandat var å sørge for at BPA – borgerstyrt personlig assistanse – blir et reelt likestillingsverktøy for funksjonshemmede.

Vi trenger en kraftfull BPA-politikk for likestilling

Folks rett til å leve frie, selvstendige liv er grunnfestet i menneskerettighetene …

Torsdag 16. desember kl. 10.00 leverte BPA-utvalget sin NOU til Helseminister Ingvild Kjerkol.

Informasjonsmøte kl. 14.00 BPA-utvalgets mandat var å utrede BPA-ordningen som verktøy for å sikre likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede med et assistansebehov. Utvalget har behandlet mange kompliserte og prinsipielle sider ved dagens og fremtidens BPA-ordning, og fire av utvalgets medlemmer, Tove Linnea Brandvik (SAFO), …
Overlevering av NOU om BPA Torsdag 16. desember kl. 10.00 vil BPA utvalget levere sin NOU til Helseminister Ingvild Kjerkol. Informasjonsmøte kl. 14.00 BPA utvalgets mandat var å utrede BPA ordningen som verktøy for å sikre likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede med et assistansebehov.  Utvalget har behandlet mange kompliserte og prinsipielle sider ved dagens og fremtidens BPA ordning, …
Under årets budsjettforhandlinger sørget Rødts fire bystyrerepresentanter for å øke budsjettet for Universell utforming med 91,2 millioner kroner neste år. Skolesektoren og kollektivtransporten får 30 millioner kroner hver av disse midlene. I det opprinnelige forslaget lå det bare inne 43,4 millioner kroner til universell utforming. Etter forhandlingene med Rødt er budsjettet på 134,6 millioner kroner …