Planlegger du hyttetur for få eller mange? Lei en eller begge hyttene våre på Vaset i Valdres da vel? Åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer, og mange tilgjengelige sengeplasser også for funksjonshemmede. To hytter på vakre Vaset i Vestre Slidre med til sammen 25 sengeplasser. Eiendommen er på seks mål og består av et hovedhus “Vasetstua” …
Terrorhandlingene i helgen har rammet hardt og vi i Norges Handikapforbund har sterk medfølelse med alle de som er rammet både direkte og indirekte. Men: medfølelsen kan ikke bare munne ut i omsorg og tårer! Den må også munne ut i en fortsatt kamp for retten til å være den du er, retten til å …
NHF Oslo holder sommerstengt fra 4. juli til 31. juli grunnet ferieavvikling. Ved behov kan man kontakte NHF sentralt på 24 10 24 00 Vi ønsker alle våre medlemmer og alliansepartnere en god sommer!   ST: Bilde av jordbær, sitron og fire ulike typer iskremkuler i en veltet vaffelkjeks. (Foto: Colourbox)
I begynnelsen av 2021 startet Norges Handikapforbund, region Nord-Norge opp prosjektet «Erfaringskollektivet». Et prosjekt som går ut på å utvikle og tilby et praktisk undervisningsopplegg rettet mot arrangører av kultur- og frititidsarrangementer, som ønsker mer kunnskap om hvordan man kan gjøre sine aktiviteter og arrangementer tilgjengelig for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Gjennom prosjektet ønsker vi …
NHF Oslo skal som tidligere år markere Pride. Vi starter med en egen lunsjsending med inviterte gjester i vårt studio på Galleri Oslo, mandag 20. juni fra 11.00-1145. Her stiller blant andre Ingrid Thunem fra NHFs Skeivt Nettverk og tidligere LLH (nå FRI)-leder og nåværende bystyrepolitiker i Oslo Jon Reidar Øyan. Flere gjester TBA! Kontorleder …
Vi i NHFU og NHF Oslo inviterer medlemmer og alliansepartnere til enkel frokost og oppvarming før årets Stolthetsparade! Vi møtes i NHFs lokaler i Schweigaardsgate 12, og reiser samlet herfra og til paraden. Vår eminente forbundsleder Tove Linnea Brandvik kommer på frokosten- og hun holder en appell for å fyre oss opp litt før vi …

Regjeringen vil ta menns likestillingsutfordringer på større alvor, og skal sette ned et Mannsutvalg. Vi mener: Mannsutvalget må også sette funksjonshemmede menns likestillingsutfordringer på agendaen og funksjonshemmede må være representert.

Vi deler regjeringens bekymring for økende utenforskap blant gutter og menn. Forskning og statistikk viser at gutter og menn har særskilte likestillingsutfordringer, som blant annet gir …

Har du tenkt å studere i inn- eller utland neste vår igjen? I høst kan du søke på vårt nye utdanningsstipend!

NHF har fått testamentert hele 2,5 millioner kroner til utdanning for ungdom under 30 år med funksjonsnedsettelse. Den ene delen av stipendet skal forbeholdes søkere som vil ta hele eller noe av utdanningen sin i …