Kultur og likestillingsdepartementet oppnevnte den 2. desember 2022 et juridisk ekspertutvalg som skulle utrede inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Utvalget anbefaler å innlemme funksjonshemmedes menneskerettigheter i Menneskerettighetsloven. I vårt høringssvar støtter vi dette, og viser hvorfor …
Siden desember i fjor har både pasienter og fysioterapeuter i Oslo opplevd at Pasientreiser skaper hindringer for tilgangen til god og effektiv pasientbehandling, på grunn av stadige forsinkelser eller uteblitt transport. NRK har nå laget sak om problemene, hvor NHF Oslo-medlem Amir Hashani forteller om sine erfaringer. Den kan du se her. Innslaget begynner ca. …
I behandlingen av forrige NTP i 2020, ba Stortinget regjeringen gjøre nødvendige endringer for å sikre at universell utforming av samferdselssektoren innarbeides som et overordnet mål i all transportplanlegging for å oppnå at Norge blir universelt utformet innen 2035. Dessverre følger ikke regjeringen opp vedtaket.   Våre råd til …
Ruter har nå oppgradert sin informasjon om tilgjengelighet ved bussholdeplasser. I Ruter-appen kan du nå lettere vurdere hvor tilgjengelig en holdeplass er når du skal velge reiserute.

Kartlegging av holdeplasser

I løpet av de siste årene har Ruter kartlagt alle bussholdeplasser i Oslo og en del i Akershus. De har blant annet sett på kvalitet på ledelinjer …
I påsken jobbes det både med vedlikehold i tunnelen mellom Majorstuen og Stortinget, og med nytt signalanlegg på Lambertseterbanen. Det blir buss for bane mellom Ryen og Lambertseter, og alle t-banelinjene får endrede avgangstider. Det er viktig å sjekke Ruters reiseplanlegger og beregne god tid. Ruter har sendt oss informasjon om avvikene og den alternative …
Alle de norske partiene har et stort ansvar for å sikre at egen politikk bidrar til likestilling av funksjonshindrede. Heldigvis for partiene finnes det god hjelp! Norges Handikapforbund har laget et konkret innspill til en rekke saker som vil føre til viktige forbedringer for likestillingen. Hvert parti får både svar på spørsmål de lurer på, og …