BPA-rapport Likestilling og Deltakelse I Revers

Publikasjon fra 2018 som beskriver omfattende undersøkelser og funn om hvordan funksjonshemmede opplever brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

BPA-rapport-2017 pdf