Likestillingsstrategi Kortversjon

NHFs strategi for likestilling av funksjonshemmede fra 2020 i kortversjon.

NHFs likestillingsstrategi - kortversjon - pdf