Likestillingsstrategi Kortversjon

NHFs strategi for likestilling av funksjonshemmede.

NHFs likestillingsstrategi - kortversjon - pdf