NAD Brosjyre

Disability inclusion and disaster risk: Policy brief for risk-sensitive and inclusive development. Publikasjon fra 2017 utgitt av NHFs internasjonale avdeling.

Brosjyre NAD NHF Internasjonal - pdf