Rapport Hva Koster Det

Med denne rapporten fra 2017 ønsker NHF å synliggjøre bredden og totaliteten i hvilke kostnader funksjonshemmede har på grunn av sin funksjonsnedsettelse, og hvordan dette påvirker den enkeltes økonomiske levekår.

Rapport hva koster det - pdf

I forbindelse med budsjetthøring i arbeids- og sosialkomiteen i oktober 2021 laget vi en kort oppdatering av rapporten. Dette notatet kan du laste ned her:

NHF-notat om merkostnader 2021