Rapport Hva Koster Det

Med denne rapporten ønsker NHF å synliggjøre bredden og totaliteten i hvilke kostnader funksjonshemmede har på grunn av sin funksjonsnedsettelse og vise hvordan dette påvirker den enkeltes økonomiske levekår.

Rapport hva koster det - pdf