Rettigheter Skole

Heftet fra 2010 er en veileder for elever og foresatte om hvilke rettigheter de har i hele utdanningsløpet fra barnehagen til universitetet. Det informeres også om søknads- og klageprosesser og tilgangen til tekniske hjelpemidler.

Skole og utdanning - pdf