Rettigheter Skole

Heftet er en veileder for elever og foresatte om hvilke rettigheter de har i hele utdanningsløpet fra barnehagen til universitetet. Det informeres også om søknads- og klageprosesser og tilgangen til tekniske hjelpemidler.

Rettigheter_Skole_utdanning_NHF