Aksjon Arkiver - Norges Handikapforbund

Fredag 14. februar aksjonerte Norges Handikapforbund over hele landet i solidaritet med og til støtte for Hannah Lunden fra Gjerstad og alle andre som ikke får den assistansen de har krav på. Hannah har saksøkt staten fordi hun har behov for assistanse hele døgnet, men kun får 15 timer om dagen av sin kommune. De ønsker …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen