NHF Innlandet med klare budskap under aksjonen på Lillehammer.

Fredag 14. februar aksjonerte Norges Handikapforbund over hele landet i solidaritet med og til støtte for Hannah Lunden fra Gjerstad og alle andre som ikke får den assistansen de har krav på.

Hannah har saksøkt staten fordi hun har behov for assistanse hele døgnet, men kun får 15 timer om dagen av sin kommune. De ønsker at hun skal motta hjemmehjelp de siste timene ved behov, og har blant annet uttalt at hun “kan jo bare bruke bleie”, da hun har utfordringer med hyppige dobesøk om natten. Slike holdninger er dessverre ikke særegne for Gjerstad kommune, og det er på tide at vi sier klart og tydelig fra at BPA-ordningen slik den er i dag ikke gir mennesker den friheten til å leve selvstendige liv som ordningen er intendert å gjøre. Regionstyremedlem Remi Johansen holdt en appell under aksjonen, og den kan leses her:

 

“Aksjon for frihet – Appell v/ Remi Johansen, NHF Innlandet!

Kjære venner, med-funkiser, meningsfeller og eventuelt meningsmotstandere!

Det varmer å se dere her i kulda i dag, uansett motivasjon for å møte frem. Det betyr at dere bryr dere om denne saken. Det største problemet når det kommer til full samfunnsmessig likestilling av funksjonshemmede er nemlig likegyldigheten, som vi ikke minst finner hos politikere og styresmakter.

Jeg heter Remi Johansen, og kommer fra Norges Handikapforbund Innlandet. Samtidig som vi står her, så foregår det mer enn 15 lignende markeringer andre steder i landet.

Hovedgrunnen til at vi står her er at mange funksjonshemmede i Norge i dag fratas muligheten til å leve frie og selvstendige liv på egne premisser. Ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en rettighetsfestet ordning, som skal gi nettopp frihet og mulighet til å leve verdige liv.

19 år gamle Hannah Lunden (som er kjent fra serien søsken) er en av mange som enten ikke har assistanse i det hele tatt eller som i Hannahs tilfelle som har for få timer med assistanse. En av mange som må velge mellom å være sosial og komme seg ut av huset, eller få bistand til primære behov. En av mange hvis frihet begrenses fordi systemet svikter. Hannah har tatt sin sak til retten, og all ære til henne for å ta denne kampen. Noen må ta kampen for å skape en systemendring som kommer en hel gruppe til gode. Det samme måtte, og må fortsatt, kvinnesaksforkjempere og LHBT-aktivister som har gått foran.

Det foregår en systematisk diskriminering av funksjonshemmede i Norge i dag, men Stortinget stemte allikevel nei til å innlemme FN-konvensjonen for funksjonshemmede i norsk lov.

Systemet ser funksjonshemmede som brukere, og ikke selvstendige borgere. Her må det skje en systematisk endring, og den må skje NÅ! BPA må ikke lenger defineres som en helse- og omsorgstjeneste, men et likestillingsverktøy slik som barnehageplasser var og er for kvinners likestillingskamp, og ordningen må administreres slik at retten til et selvstendig, fritt og verdig liv innfris!

Og hvis noen fortsatt måtte lure, dette er ikke snakk om kravstore «brukere», vi er likeverdige borgere og vi forlanger å bli behandlet som dette. Dette er ikke snakk om høye krav til helse og omsorgstjenester, dette er snakk om menneskerettighetsbrudd gjort av staten og det virker som dette er gjort med viten og vilje…INGEN ER FRI FØR ALLE ER FRI!!!!!!

Takk for meg.”

 

 

Del og bli med i kampen du også!

Send NHF MEDLEM til 2160 og bli medlem i Norges Handikapforbund.

Les mer om medlemskap her: https://nhf.no/meld-deg-inn/