covid-19 Arkiver - Norges Handikapforbund

Koronarestriksjonene som ble innført i midten av mars førte til at mange funksjonshemmede mistet helt nødvendige tilbud og tjenester. Vi gjennomfører nå en spørreundersøkelse for å få en oversikt over disse konsekvensene. Resultatene vil bli presentert for myndighetene, for å sikre at funksjonshemmedes rettigheter blir ivaretatt framover. Alle som svarer på undersøkelsen gir et viktig bidrag …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen