Illustrasjon av spørsmålstegn, koronavirus og utropstegn
Illustrasjon: colourbox.com

Koronarestriksjonene som ble innført i midten av mars førte til at mange funksjonshemmede mistet helt nødvendige tilbud og tjenester. Vi gjennomfører nå en spørreundersøkelse for å få en oversikt over disse konsekvensene.

Resultatene vil bli presentert for myndighetene, for å sikre at funksjonshemmedes rettigheter blir ivaretatt framover. Alle som svarer på undersøkelsen gir et viktig bidrag i dette arbeidet. Bidra gjerne du også!

Klikk her for å svare på undersøkelsen.

Alle våre medlemmer som vi har e-postadresse til, får den også tilsendt på e-post.

Undersøkelsen er anonym og informasjonen blir lagret på sikkert sted, slik at svarene ikke kan spores til deg.