Likeperson Arkiver - Norges Handikapforbund

Vi har gleden av å invitere til digitalt grunnkurs for nye likepersoner i Norges Handikapforbund. Grunnkurset er et opplæringskurs for personer som ønsker å bli likepersoner i NHF. Det gir en innføring i likepersonsarbeid i NHF, teknikker innenfor kommunikasjon og refleksjon over problemstillinger du kan komme inn på som likeperson. Målet med kurset er at du …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen