Vi har gleden av å invitere til digitalt grunnkurs for nye likepersoner i Norges Handikapforbund.

Grunnkurset er et opplæringskurs for personer som ønsker å bli likepersoner i NHF. Det gir en innføring i likepersonsarbeid i NHF, teknikker innenfor kommunikasjon og refleksjon over problemstillinger du kan komme inn på som likeperson. Målet med kurset er at du skal få tilstrekkelig kunnskap om likepersonsrollen til å finne ut om du ønsker å være likeperson.

Kursene

Tidligere har grunnkurset blitt gjennomført som en helgesamling med fysisk oppmøte. På grunn av koronarestriksjonene kan ikke et slikt kurs foregå fysisk, men det stopper oss ikke fra å gjennomføre grunnkurset via video på Pexip.

Kurset går over tre kurskvelder á to timer, tilsammen seks timer. Vi har valgt å sette en begrensning på maks 10 deltakere per kurs for å skape god dialog mellom kursholderne og deltakerne. Vi gjennomfører derfor fire grunnkurs i løpet av sommeren.

Alternativ 1: Tirsdag 9., 16. og 23. juni 2020

Alternativ 2: Torsdag 11., 18. og 25. juni 2020

Alternativ 3: Tirsdag 4., 11. og 18. august 2020

Alternativ 4: Torsdag 6., 13. og 20. august 2020

Hva er likepersonsarbeid?

Våre likepersoner er frivillige som kan gi støtte på veien når du står i en krevende situasjon. Arbeidet baserer seg på at mennesker som har vært eller er i samme livssituasjon, bidrar med sin kunnskap og livserfaring. Likepersonarbeidet er en viktig del av innsatsen for at funksjonshemmede skal kunne leve selvstendig og delta i samfunnet på lik linje med andre.

Det foregår veldig mange viktige samtaler som er likepersonsamtaler uten at vi tenker på det. Eksempelvis kan dette være samtaler om diskriminering, erfaringsutveksling om BPA og ulike hjelpemidler, samt erfaringsdeling av fritidsaktiviteter.

Vi vil gjerne ha flere likepersoner på laget og gjerne på tvers av diagnoser, organisasjonsledd og interesser. Liker du å snakke med folk? Har du samlet erfaringer som andre kan ha nytte av? Vi ønsker å få med folk på laget som er gode samtalepartnere.

Hvordan bli en likeperson?

Vi baserer oss som regel på anbefalinger fra organisasjonsleddene når vi rekrutterer nye likepersoner. Har du lyst til å bli likeperson i NHF, kan du begynne med å ta kontakt med din landsforening eller region.

Har du ikke kontakt med en region eller landsforening og lurer på om likepersonarbeidet kan være noe for deg? Da kan du gjerne kontakte vår likepersonskoordinator Martine Eliasson på e-post: Martine.Eliasson@nhf.no eller ringe 97 14 65 83.

Vi gleder oss til å få flere engasjerte likepersoner med på laget!

 

Se også:

Webinar om likepersonarbeidet (nhf.no).