– Modulbasert opplæring

Til

Brukerrepresentanter i spesialisthelsetjenesten/rehabiliteringsinstitusjoner,

Helseregion Sør-Øst, og deg som ønsker å bli brukerrepresentant i helsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjoner
Oslo, juni 2018

Invitasjon til Modulbasert brukeropplæring – Modul 1

Styringsgruppen for modulbasert brukeropplæring (MBO) som består av SAFO, Kreftforeningen og FFO – samarbeidet i Sør-Øst inviterer med dette til modul 1 i vårt opplæringsprogram.
Det er plass til ca. 22 personer …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen