Til

Brukerrepresentanter i spesialisthelsetjenesten/rehabiliteringsinstitusjoner,

Helseregion Sør-Øst, og deg som ønsker å bli brukerrepresentant i helsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjoner

Oslo, juni 2018

Invitasjon til Modulbasert brukeropplæring – Modul 1

  • Styringsgruppen for modulbasert brukeropplæring (MBO) som består av SAFO, Kreftforeningen og FFO – samarbeidet i Sør-Øst inviterer med dette til modul 1 i vårt opplæringsprogram.
  • Det er plass til ca. 22 personer pr. kurs. 
  • Kurset går over to dager med oppstart kl. 10.30 første dag, og avslutning
  • kl. 16.30 dag to. Det er viktig at du deltar helt til slutt.

Tid/sted:

1.-2. september 2018, Scandic hotell Asker

Vær vennlig og fyll ut påmeldingsskjema via FFOs hjemmeside http://www.ffo.no/Arrangementer/modulbasert-brukeropplaring—modul-13/ innen fredag 17. august.

Denne konferansen er uten kostnad for deg som brukermedvirker, reiseutgifter dekkes etter statens satser.

Bekreftelse og program sendes deg når du er påmeldt.

Spørsmål vedr. det praktiske rundt kurset kan rettes til Solveig Bærland på e-post: solveig.berland@ffo.no eller på tlf. 966 22 714.

Med vennlig hilsen
Styringsgruppen for modulbasert brukeropplæring
Andreas Habberstad (s)