nhf oslo årsmøteuttalelse Arkiver - Norges Handikapforbund

På årsmøtet til NHF Oslo lørdag 6. mai ble følgende årsmøteuttalelse vedtatt:

Årsmøteuttalelse – Funksjonshemmede innbyggere kan ikke utestenges 

 Alle Oslos innbyggere har lyst til å kunne føle seg som likeverdige borgere, men personer med funksjonsnedsettelser blir ofte ekskluderte. Når kollektivtrafikk og gangsoner ikke er universelt utformet, avhenger manges bevegelsesfrihet av å kunne …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen