Veileder Arkiver - Norges Handikapforbund

Universell utforming handler om å skape omgivelser og produkter som er tilgjengelige og brukervennlige for oss alle, uavhengig av vår funksjonsevne. En viktig del av universell utforming er utformingen av gangveier og fortau, der brostein ofte brukes som et estetisk og slitesterkt materiale. Men selv om brostein kan være vakker å se på, bringer de …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen