Universell utforming handler om å skape omgivelser og produkter som er tilgjengelige og brukervennlige for oss alle, uavhengig av vår funksjonsevne. En viktig del av universell utforming er utformingen av gangveier og fortau, der brostein ofte brukes som et estetisk og slitesterkt materiale. Men selv om brostein kan være vakker å se på, bringer de også med seg en rekke utfordringer når det gjelder tilgjengelighet og brukervennlighet.

En av de største utfordringene vi møter med brostein er de ujevne og uregelmessige overflatene de skaper. Dette kan være spesielt problematisk for de av oss med nedsatt mobilitet. Brostein kan være vanskelig å manøvrere på, og de ujevne overflatene kan utgjøre en potensiell fare for fall og skader, og generelt ubehag.
Universell utforming er en kontinuerlig prosess som krever bevissthet og engasjement fra oss alle. Ved å ta tak i utfordringene med brostein og velge mer tilgjengelige løsninger, kan vi skape et samfunn der vi alle kan bevege oss fritt og trygt, uavhengig av vår funksjonsevne. Derfor er det flott å se at miljøenheten i Trondjeim har kommet ut med en ganske god brosteinsveileder, som forteller hvordan man kan løse utfordringen med brosteinsbelagte gater.. Vi tenker at her er det løsninger som burde kunne tas i bruk også i vår region!. Du kan lese veilederen i sin helhet her!