Monica Hansen fra Norges Handikapforbund i samtale med Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

Gode øyeblikk og engasjement, felleskap og viktige samtaler. Her får du glimt fra 3. desember-markeringen på Tøyen torg.  Det var kaldt, men likevel så varmt.

I sentrum for Verdensdagen for funksjonshemmede og årets 3. desember-markering stod SAMTALEN.  Det viktigste vi gjør når vi skal endre holdninger, er å møte mennesker og snakke sammen. Gjennom samtaler kan vi vise at funksjonshemmedes utenforskap handler om diskriminering, og vi kan utfordre holdninger. Vi kan berøre, gi aha-opplevelser og skape engasjement og endringsvilje. Vi kan starte samarbeid og invitere folk inn i likestillingskampen.

Derfor inntok vi Tøyen torg denne kalde desemberdagen og inviterte gjester til å bidra i samtaler og refleksjon rundt hvordan holdninger folk har til funksjonshemmede preger politikk og samfunn – og til å se at utenforskapet funksjonshemmede opplever er diskriminering, og at denne diskrimineringen bunner i hvilke holdninger funksjonshemmede blir møtt med.

Monica Haugen og Tine Birkeland Westby fra Scandic

Monica Haugen fra Norges Handikapforbund førte samtalen med gjestene våre. Først ut var Tine Birkeland Westby fra Scandic. Hotellkjeden er opptatt av de 105 000 funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, men som ønsker å jobbe. Hotellkjeden inviterer nå funkiser til en egen rekrutteringsdag 30. mars, hvor de vil fortelle om seg som arbeidsgiver, gi de frammøtte mulighet til å søke jobber. I tillegg ønsker de å lære mer om hvordan de som hotellkjede kan jobbe med mangfold og inkludering.

Monica Haugen sammen med mobbeombudet i Oslo, Kjerstin Owren

Mobbeombudet i Oslo, Kjerstin Owren, var neste samtalepartner ut og hadde et viktig budskap til forbipasserende på Tøyen torg: Vi må jobbe med å bygge fram en kultur som anerkjenner mangfold som noe positivt! Mobbeombudet er ansatt av bystyret i Oslo. Dette betyr at hun får mange henvendelser fra barn og foreldre i hele Oslo i forbindelse med mobbesaker. Owren jobber også tett opp mot skolene og gjennom dette arbeidet ser hun at manglende kompetanse og ressurser er områder hvor skoen trykker for ofte og for mye.

Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, var også sammen med oss for å markere 3. desember. Hun fortalte om hva organisasjonen fant tidligere i år da de gjennomførte en undersøkelse for å lære mer om hva som er barrierene for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Noe av det de fant ut var at mange voksne har innsnevrede tanker og holdninger til hva ungdom med funksjonsnedsettelser kan være med på. I undersøkelsen kom

Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, deltok med stort engasjement

det fram at ungdommene erfarte at de har blitt snakket babyspråk til, snakket om og ikke med, og de ble ikke spurt nok om hva de selv kunne tenke seg å være med på – og hva de eventuelt trengte hjelp med. Denne undersøkelsen var bakgrunnen for kampanjen En fritid uten fordommer som Redd Barna kjørte i høst.

Rina Mariann Hansen er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo. Hun avsluttet markeringen på Tøyen torg sammen med Monica – en samtale om hennes egen barndom og erfaringer med en mor med funksjonsnedsettelser. Og om arbeidet i Oslo kommune og arbeidet med tilrettelegging for alle. Men også om hvor like Mariann og Monica er, til tross for at Monica sitter i rullestol og Mariann ikke gjør det. De er begge mammaer, i full jobb og med et stort engasjement.

Et stort takk til Fontenehuset Øst som bidro med gløgg og utdeling av pepperkaker som vi kunne varme oss på og dele ut til forbipasserende og de som stoppet opp og lyttet til samtalene. Og til Deichmann Tøyen som lot oss bruke biblioteket som en base for flere gode samtaler og oppvarming av kalde ben.’

Tekst og foto: Ellen Anker Storset