– Region Oslo

Thorvald Meyers gate på Grünerløkka ble anlagt mot slutten av 1800-tallet av en av datidens mest bemidlede Oslo-borgere, handelsmannen Thorvald Meyer. Siden den gang har gaten vært regnet som en hovedgate i bydelen. Gaten gikk gjennom en totalrenovering fra februar 2019 til oktober 2020. Under oppgraderingen har det blitt nedprioritert plass til bilen for å gjøre …
Lurer du kanskje på hvor det er ledige HC-parkeringsplasser i Oslo sentrum? Eller kanskje hvordan du kommer deg dit? For å gjøre hverdagen litt enklere for personer med HC-kort, er nå Oslo kommunes parkeringsapp, Bil i Oslo, ute med nye spennende funksjoner for folk med HC-kort:
  • Få oversikt over alle HC-parkeringsplasser i Oslo – her …
I Oslo kommune er det en egen TT-forskrift som regulerer hvordan ordningen skal fungere. Prisen på en TT-tur og antallet turer bestemmes i hvert års Oslo-budsjett.  Andre regler er fastlagt i Oslos TT-forskrift, for eksempel:
  • hva som skal til for å få TT-kort
  • hvor lenge kortet varer
  • muligheter til å bruke kortet ut av kommunen
Siden 1981 har Norges Handikapforbund vært involvert i internasjonalt arbeid i solidaritet med funksjonshemmede i andre land. Sammen med Atlas-alliansen, funksjonshemmedes organisasjoner og myndigheter i samarbeidsland fremmer vi et samfunn for alle. Målet er at funksjonshemmede får de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser. I dag har …
I Oslo har vi to valgdager. På valgdagene må du stemme i kommunen du var folkeregistrert 30. juni i år. Hvor og når kan du stemme? Du kan stemme i 103 valglokaler i Oslo søndag 12. september og mandag 13. september. Søndag 12. september er valglokalene åpne fra kl 13 – 18. Mandag 13. september er åpningstiden …
Tidligere var det ingen forskjell på om du var konge, statsråd, stortingsrepresentant, eller noe annet; var du rullestolbruker og skulle til regjeringens representasjonslokaler på Akershus slott måtte du bæres, i to etapper. Nå kan vi ta heisen. I januar 2018 protesterte Norges Handikapforbund mot tilgjengelighetsløsninger som ville medført at bevegelseshemmede måtte bruke B-inngangen til regjeringens representasjonslokaler. …
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig likestillingsverktøy for mange av våre medlemmer. Oslo kommune lyste nettopp ut nytt anbud på BPA-tjenester for de neste tre årene. I anbud og konsesjoner på BPA ligger det bestemmelser som vil innvirke direkte på den enkeltes BPA-ordning og mulighet til å leve et selvstendig liv. Derfor var mange, …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen