Kontakt

Lurer du på rettighetene dine som bevegelseshemmet? Har du spørsmål om universell utforming? Ønsker du å møte andre i samme situasjon som deg selv? Vil du leie hytta vår på Vaset? Har du tips til nyhetsbrevet vårt? Lyst til å være tillitsvalgt i NHF Oslo? Engasjere deg? Ta kontakt med oss!

Bianca Bernhoft Løkkeberg
Regionkontorleder
Mobil: 416 33 303
E-post: bianca.lokkeberg@nhf.no

Elin Vang Kristiansen
Rådgiver, universell utforming
Mobil: 907 03 619
E-post: elink@nhf.no

Cathrine Linn Kristiansen
Interessepolitisk rådgiver
Mobil: 941 65 339
Send e-post til Cathrine Linn Kristiansen

Ingrid Kornelia S. Sunde
Kommunikasjonsrådgiver (vikar)
Mobil: 99501319
E-post: ingrid.sunde@nhf.no

Leif-Erik Stabell
Organisasjonskonsulent
Mobil: 40431249
E-post: leif.erik.stabell@nhf.no 

Elisabeth Wilhelmsen
Rettighetskonsulent
Primær arbeidstid:
Mandag, torsdag og fredag kl 8.30-14.45
Mobil: 476 20 535
E-post: elisabeth.wilhelmsen@nhf.no

Vi holder til i trivelige tilgjengelige kontorer i Galleri Oslo, Schweigaardsgate 12, 0134 Oslo.

NHF Oslo på Google Maps

Besøkstid er hverdager fra 9.30-14.30

Adresse:

Schweigaardsgate 12, 0134 Oslo
Tlf: 24 10 24 00
E-post: nhf.oslo@nhf.no

Følg oss på Facebook: facebook.com/nhfoslo

Se nyttige foredrag og videoer på vår Youtube-konto

NHF Oslo har lokallag i hele byen. Vi har 16 lag hvorav noen er bydelslag og andre er landsforeningslag.

I tillegg til dette har NHF Oslo eget lokallag av Norges Handikapforbund Ungdom samt regionens eldste lag som dekker hele Oslo, Handikaplaget Aktiv.

Bydelslag

NHF Alna ved leder Søren Kjendlie
tlf 22 32 68 80/950 63 344, e-post soren.kjendlie@uloba.no

NHF Bjerke ved leder Else Thune
tlf: 22 65 74 46, e-post: elsejthune@hotmail.no

NHF Sagene ved leder Inger Lise Kristiansen
Dekker også Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen
tlf: 906 05 485, e-post: gorgeline@hotmail.com

NHF Ullern ved leder Steinar Hammerstad
tlf: 2250 65 13, e-post: annkarin.fronth@wemail.no

NHF Vestre Aker ved leder Egil Arnesen
tlf 91 85 27 62, e:post:arnesen.egil@gmail.com

Bor du i en bydel du ikke finner i denne oversikten? Ta kontakt med regionkontoret på telefon 22 02 14 20, så skal vi hjelpe deg!

Norges Handikapforbund Ungdom Oslo
Kontakt NHF Oslos regionkontor: 24 10 24 00

Lokale landsforeningslag

ALF Oslo (Arbeidsmiljøskade) ved leder Fred G. Eide
tlf: 993 58 886, e-post: fgu-eid@online.no

HBF (Handikappede barns foreldre) ved leder Rikke Danielsen
tlf: 90 58 51 37, e-post: rikkedani@gmail.com

LARS Øst/Oslo (ryggmargsskadde) ved leder Ingrid Njerve
tlf: 95 83 38 25, e-post: ingrid.njerve@lars.no

LFA Oslo/Akershus (amputerte) ved leder Bodil Iversen

tlf: 911 75 383 epost: bodil.iversen@hotmail.no

LFN Oslo (nakkeskade)
Kontakt NHF Oslos regionkontor: 24 10 24 00

LFPS Oslo (polio) ved leder Bjørn Olav Rosseland
tlf: 90 11 56 97, epost: bjorn.rosseland@nmbu.no

LFS Oslo/Akershus (slagrammede) ved leder Øyvind Gerhardsen
tlf: 993 99 346, epost: oyvindger@yahoo.no

LKB Oslo (Landsforeningen kvinnelig bekkenleddhelse) ved leder Vibeke Helander Bolstad
tlf: 48 24 23 60, e-post: oslo@lkb.no

Landsforeninger uten lokallag i Oslo

NASPA ved leder Jarle Sterner
tlf: 920 28 277, epost: naspa@nhf.no

AMC ved leder Monica Haugen
tlf: 41 21 83 57, epost: leder@amc-foreningen.no

ALF Offshore ved leder Runar Nilsen,
tlf: 90781194 , e-post: runarnilsen@live.no

Aktivitetslag

Handikaplaget Aktiv ved leder Arild Engen
tlf: 480 31 829, epost: arildengen11@gmail.com

Regionstyret er NHF Oslos styrende organ mellom årsmøtene, og består av representanter fra både lokal- og landsforeningslag i regionen.

Styret i NHF Oslo består av syv medlemmer og tre varamedlemmer. Alle i styret er tillitsvalgte og arbeider på frivillig basis. Styret etter NHF Oslos årsmøte april 2023:

Leder:

Karl Haakon Sævold
Tlf: 901 88 258
khs@live.no

Nestleder:

Sadia Jabeen Iqbal
Tlf: 482 41 594
sadia.j.iqbal@gmail.com

Styremedlemmer: 

Ingrid Njerve
Tlf: 95 83 38 25
Ingrid.njerve@gmail.com

Øyvind Gerhardsen
Tlf: 993 99 346
oyvindger@yahoo.no

Jan Tore Berg
917 13 458
jan.tore.berg@getmail.no

Inger-Lise Kristiansen
Tlf: 906 05 485
gorgeline@hotmail.com

Varamedlemmer:

Hans Jørn Næss
Tlf: 91 10 01 00
hjn@kapital.no

Lilli-Ann Stensdal

Tlf: 932 63 383

Regionkontorleder:

Bianca Bernhoft Løkkeberg
Tlf: 416 33 303
bianca.lokkeberg@nhf.no