Siden 1981 har Norges Handikapforbund vært involvert i internasjonalt arbeid i solidaritet med funksjonshemmede i andre land. Sammen med Atlas-alliansen, funksjonshemmedes organisasjoner og myndigheter i samarbeidsland fremmer vi et samfunn for alle. Målet er at funksjonshemmede får de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser.

I dag har Norges Handikapforbund projekter i Uganda, Zambia, Zanzibar, Malawi og Palestina. På de rykende ferske nettsidene kan du lese mer om hvordan NHF jobber med menneskerettigheter og påvirkningsarbeid, inkluderende utdanning, spare- og lånegrupper, samt katastrofeforebygging.

Til nettsiden om det intenasjonale arbeidet i NHF