Regionleder Magnhild Sørbotten takker Siavash Mobasheri og Maren Rismyhr i Rødt for å forhandle opp bevilgningene til universell utforming i Oslo. Foto: Bianca Bernhoft Løkkeberg

Under årets budsjettforhandlinger sørget Rødts fire bystyrerepresentanter for å øke budsjettet for Universell utforming med 91,2 millioner kroner neste år. Skolesektoren og kollektivtransporten får 30 millioner kroner hver av disse midlene. I det opprinnelige forslaget lå det bare inne 43,4 millioner kroner til universell utforming. Etter forhandlingene med Rødt er budsjettet på 134,6 millioner kroner totalt.

Regionleder i NHF Oslo, Magnhild Sørbotten sier om budsjettforliket:

– Universell utforming bidrar til at barn med funksjonsnedsettelser kan gå på nærskolen, og at alle kan reise kollektivt. 91 millioner kroner mer til universell utforming av skoler, kollektivtrafikk og kommunale bygg bidrar til at Oslo i større grad skal bli en by for alle. Norges Handikapforbund Oslo har i flere år krevd øremerkede midler til universell utforming av nettopp skoler, kollektivtrafikk og kommunale bygg. I de tre forrige budsjettforlikene har vi fått gjennomslag for våre krav. Det gjorde vi også i budsjettforliket for 2022. Igjen kan vi sende en stor takk til Rødt i Oslo for å ha prioritert nettopp dette i sine forhandlinger med byrådspartiene.

Les mer i Handikapnytt