Illustrasjon: Colourbox

Mange av våre medlemmer ønsker å være med på det grønne skiftet, men å bytte til el-bil gir oss langt flere utfordringer enn det andre møter. NHF jobber nå hardt for å endre dette.

NAV-finansierte el-biler
I dag er det ikke mulig å velge klasse-2-biler (kassebiler) som er elektriske. Gjennom NAV sitt sentrale brukerutvalg for hjelpemidler har NHF presset på for at det skal finnes elektriske alternativer.  Nå har NAV lovet at det på anbudet som kommer om to år også skal være elektriske biler.

Les mer på Handikapnytt: https://www.handikapnytt.no/nav-blir-gronnere-skal-tilby-elbiler-til-rullestolbrukere-om-to-ar/?ext

Nasjonale standarder
NHF sitt samferdselsnettverk ba i 2020 Statens Vegvesen (SVV) sikre nasjonale standarder som sikret at rullestolbrukere kan bruke offentlige ladesøyler. Nå har Samferdselsdepartementet og Klima- og miljøverndepartementet bedt SVV om et kunnskapsgrunnlag til en ladestrategi, som også ivaretar universell utforming. NHF har deltatt i dette arbeidet. Standard Norge har fått i oppdrag å lage en standard for ladestasjoner og ladesøyler.

Universell utforming av ladestasjoner
Likestillings- og diskrimineringsloven slår fast at «Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.» Med andre ord skal ladestasjoner og ladesøyler være universelt utformet. Virkeligheten er ikke alltid slik. Skal bevegelseshemma kjøre el-bil, må det finnes universelt utformede ladestasjoner over hele landet. Landsforeningen for ryggmargsskadde har i flere år jobbet med en av ladeleverandørene, Kople, og fått forbedret deres ladesøyler. NHF har i år fått en rekke henvendelser fra ladeleverandører  som ønsker å få hjelp til å utforme ladestasjoner alle kan bruke. Vi har hatt møter med alt fra CircleK til nyetablerte aktører. I to artikler i VG/Tek.no kan du lese om utfordringene med ladestasjoner som ikke er tilgjengelige og at LDO mener dette er lovstridig.

Fossilfrie soner i byer
Regjeringen Solberg vedtok at byer kunne søke om å få etablere fossilfrie områder i egen kommune. Foreløpig er det Oslo som har fått aksept og er i gang med planleggingen.  NHF Oslo er bedt om å bidra og er tydelig på at det er behov for unntak for biler som er NAV-finansiert, eller der det brukes HC-kort. NHF har også bedt om at kommunen setter krav om at all ladeinfrastruktur i kommunen skal være universelt utformet, og at de bidrar til å sette press på nasjonale myndigheter for å gjøre elektriske biler lettere tilgjengelige for bevegelseshemmede.

Engasjer deg
Vi trenger informasjon om situasjonen i hele landet og det er viktig at rådsrepresentanter stiller krav til egne kommuner om universell utforming av ladestasjoner og ladesøyler. Er du interessert i å bidra, eller ønsker du bare å holde deg oppdatert? Vi har opprettet en egen Facebook-gruppe for NHFs arbeid med el-bil-relaterte spørsmål og ønsker deg velkommen til denne.

Du kan også kontakte vår nestleder Magnhild Sørbotten: magnhild7@gmail.com, som også leder vårt interne samferdselsnettverk, eller Freddy Ulvseth: freddy@ulvseth.no.