– Aktuelle saker

Boligheftet vårt fra 2014 er nå oppdatert. Her finner du gjeldende regelverk, tips til gode løsninger og finansieringsmuligheter. Heftet «Tilgjengelige boliger. Tilpasning av eksisterende boliger» ble utgitt av Norges Handikapforbund i 2014, med finansiering fra Husbanken. Formålet var å fremme flere tilgjengelige boliger og vise muligheter. Etter 2014 er regelverk og finansiering blitt endret, og …
Vil du vite hva de politiske partiene vil gjøre for å hindre diskriminering og skape likestilling for funksjonshemmede? Vi har lest partiprogrammene og trillet terninger på dem.
I sommer har vi trålet partiprogrammer for å finne ut hva partiene vil bidra med for å sørge for mangfold og likestilling. Vår analyse viser at mange partier har …
Tilgjengelighet for alle er et viktig prinsipp i valggjennomføringen og noe valgstyret i Oslo er opptatt av. Alle velgere skal få avlagt stemme uavhengig av funksjonsnivå.  Her får du informasjonen du trenger om stortingsvalget 2021: Assistanse i valgavlukket Den kanskje viktigste endringen ved dette valget er at valgloven åpner for at velgere som på grunn av psykisk …
I september er det Stortingsvalg, og vi skal stemme på hvem som skal styre landet vårt de neste fire årene. Valget har helt konkrete resultater i form av hvem som får bestemme retning, prioriteringer og hvilke grep som skal gjøres framover. Valgkampen, og senere regjeringsforhandlingene, er også er en god og viktig anledning til å …

Regjeringen har kommet med forslag til endringer i Bilstønadsforskriften, og NHF har sammen med FFO avgitt høringssvar. Vi mener forslaget vil svekke retten til nødvendig transport.

Bilstønadsordningen er av helt avgjørende betydning for våre muligheter til å delta i samfunnet på linje med andre. Vi mener departementets forslag betyr innstramninger og ikke kun presiseringer av dagens …
https://youtu.be/5VxrV75ekCU Diskriminering er fortsatt funksjonshemmedes hverdag og virkelighet. Regjeringens politikk svikter i alle ledd. I vår likestillingsstrategi viser vi hva som må til for å komme diskrimineringen til livs.

Problemet er…

Da Norge ble hørt i FN i 2019 om hvordan funksjonshemmedes menneskerettigheter blir oppfylt, fikk myndighetene krass kritikk for å diskriminere oss, både av Likestillings- …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen