Aktuelle saker Arkiver - Norges Handikapforbund

Der folk diskuterer funksjonshemmedes likestilling, må vi funksjonshemmede være med. Fra 14. august er Norges Handikapforbund til stede på Arendalsuka.   Arendalsuka er et årlig arrangement hvor politikere møter representanter for organisasjoner og næringsliv til hundrevis av debatter. I år handler flere av debattene om personlig assistanse, institusjonalisering og funksjonshemmedes mulighet til å utdanne seg, arbeide og …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen