– Aktuelle saker

Hvordan kan vi bygge ned barrierene som hindrer funksjonshemmede i å delta i arbeidslivet? Gjennom SAFOs samarbeid med FFO, Unge Funksjonshemmede og Arbeids- og Sosialdepartementet tilbyr vi nå webinar for arbeidsgivere.

Omfattende utenforskap

Bare 40 % av alle funksjonshemmede er i arbeid og hele 105 000 står ufrivillig uten jobb. I et land med 5 millioner innbyggere står …

Regjeringen har sendt et forslag til ny boligsosial lov ut på høring, og NHF har avgitt høringssvar. Vi mener forslaget ikke svarer godt nok på dagens utfordringer på boligmarkedet.

Et boligmarked med lav fysisk tilgjengelighet og høye priser for eie og leie produserer ulikhet. Dette fører også til at mange får problemer med å skaffe seg …
De fremste menneskerettsmiljøene i Norge sender en samlet oppfordring til regjeringen om å inkorporere funksjonshemmedekonvensjonen i norsk lov og vise at den tar funksjonshemmedes menneskerettigheter på alvor.

Hindre diskriminering og ta funksjonshemmedes menneskerettigheter på alvor

"NIM og LDO mener at det er på tide å inkorporere CRPD i norsk lov, på lik linje med de øvrige diskrimineringskonvensjonene. …
Vil du bidra til at våre menneskerettigheter blir anerkjent fullt ut? Det viktigste vi kan gjøre nå, er å sørge for at funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) blir en del av norsk lov. Det vil gi oss langt større gjennomslag, hindre diskriminering og sørge for endringer både i lover og praksis. I 2019, da Norge ble hørt i FN …

Kunnskap er en av de viktigste nøklene til å skape morgendagens samfunn. NHF er en mangfoldig og langstrakt organisasjon med uendelige ressurser – sammen utgjør vi et stort menneskebibliotek. Men all denne kunnskapen hjelper oss lite hvis ingen vet om den. Nå skal vi tegne opp framtidens kunnskapsbank for NHF, og DU og dine erfaringer …

Den 25. november 2020 oppnevnte NHFs sentralstyre en arbeidsgruppe som skal jobbe med prioritering i organisasjonen vår. Arbeidet inngår i NHFs endringsprosess og skal bidra til økonomisk og politisk bærekraft. Bli med i det viktige arbeidet du også!

Å prioritere handler om å velge noe bort. Det handler om å ta standpunkt til hva som er …
Pandemien har grepet inn i hverdagen vår, og mye har blitt annerledes. Vi har laget egne koronanettsider på 9 ulike språk med informasjon som er spesielt relevant for funksjonshemmede. Lenken er nhf.no/korona Nettsidene er en del av et viktig og spennende informasjonsprosjekt, støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi. I prosjektet setter vi fokus på koronasituasjonen og …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen