– Aktuelle saker

Terrorhandlingene i helgen har rammet hardt og vi i Norges Handikapforbund har sterk medfølelse med alle de som er rammet både direkte og indirekte. Men: medfølelsen kan ikke bare munne ut i omsorg og tårer! Den må også munne ut i en fortsatt kamp for retten til å være den du er, retten til å …

Regjeringen vil ta menns likestillingsutfordringer på større alvor, og skal sette ned et Mannsutvalg. Vi mener: Mannsutvalget må også sette funksjonshemmede menns likestillingsutfordringer på agendaen og funksjonshemmede må være representert.

Vi deler regjeringens bekymring for økende utenforskap blant gutter og menn. Forskning og statistikk viser at gutter og menn har særskilte likestillingsutfordringer, som blant annet gir …

Har du tenkt å studere i inn- eller utland neste vår igjen? I høst kan du søke på vårt nye utdanningsstipend!

NHF har fått testamentert hele 2,5 millioner kroner til utdanning for ungdom under 30 år med funksjonsnedsettelse. Den ene delen av stipendet skal forbeholdes søkere som vil ta hele eller noe av utdanningen sin i …
Sunniva Ørstavik har valgt å si opp stillingen sin i Norges Handikapforbund etter fire år som generalsekretær. - NHF er en fantastisk organisasjon som jobber med den viktigste likestillingssaken nå. Jeg vil takke for fire lærerike og spennende år og vil ta med meg all den viktige kunnskapen og alle erfaringene om diskriminering og mangel på …
Vi trenger en tydelig og kraftfull BPA BPA-utvalgets utredning «Selvstyrt er velstyrt» er nå sendt på høring. Bakgrunnen for BPA-utvalgets arbeid var å sørge for at BPA blir et likestillingsverktøy. Per i dag er det altfor mange som får avslag på BPA eller får altfor få BPA-timer. Det er for store forskjeller i tilbudet mellom kommunene, …
De siste ukene har NHFs internasjonale avdeling vært på besøk hos kollegaer og samarbeidspartnere i Uganda, Zambia og Zanzibar. Her kan du lese mer om våre uker på prosjektreise. Denne turen ble den første siden pandemiens start, og endelig kunne vi dra på feltbesøk og møte både ansatte og samarbeidspartnere ansikt til ansikt igjen etter …

I flere år har vi jobbet for at funksjonshemmedekonvensjonen, CRPD, skal bli inkorporert i norsk lov. Nå har organisasjonene samlet seg til felles innsats for å komme helt i mål.

FN kritiserer Norge I 2019 fikk Norge kraftig kritikk fra FN for alvorlige og systematiske brudd på menneskerettighetene. FN påpekte at funksjonshemmede blir systematisk diskriminert og kritiserer …

Forrige uke fikk likestillingsminister Anette Trettebergstuen overlevert 30.000 underskrifter og klar beskjed om at funksjonshemmedes menneskerettighetskonvensjon, CRPD, må inkorporeres i den norske menneskerettsloven, og at det haster.

Fri meg fra evig lockdown Den 28. februar aksjonerte NHF sammen med ULOBA, SAFO Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Amnesty International Norway og flere …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen