– Aktuelle saker

Det var med stor sorg vi mottok det triste budskapet om at NHFs tidligere forbundsleder, Gunnar Buvik, døde den 21. juli 2022. Han ble 65 år. Gunnar Buvik er en bauta i Norges Handikapforbunds historie. Han var forbundsleder i årene fra 1995 til 2005. Før dette satt han mange år i NHFs sentralstyre, i NHFUs sentralstyre, og …
Vi kjemper for en bedre BPA og samler nå ferske erfaringer som vil vise politikerne at det er helt nødvendig å endre dagens lovverk. Sammen med Humana omsorg og assistanse vil vi undersøke hvordan hverdagen ser ut for dere som er arbeidsledere i en BPA-ordning, eller som gjerne skulle hatt BPA. Får du de assistansetimene …
Nå har vi levert høringssvaret vårt om framtidens BPA. Der sier vi klart og tydelig at det må tas radikale grep for å sørge for at BPA blir det likestillingsverktøyet det var ment å være. BPA-utvalgets utredning NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, ble offentliggjort i desember 2021 og ble sendt på høring i vinter. Utvalget …
Hele 39 organisasjoner har samlet seg om felles krav til BPA, i en egen høringsuttalelse som er sendt til departementet. BPA-utvalgets utredning NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, ble offentliggjort i desember 2021 og ble sendt på høring i vinter. Utvalget hadde som oppgave å legge fram et forslag til hvordan BPA kan bli et likestillingsverktøy. Høringsfristen …
Forrige helgs skyteepisode i Oslo, der to personer ble drept og 21 såret, berører oss alle, enten vi er rammet direkte eller indirekte. NHFUs nestleder Nikita Amber Abbas var en av de som ble skutt og såret i angrepet, noe hun selv har fortalt på sin Facebookprofil og i media. NHFU-tillitsvalgt blant de skadde …

Regjeringen vil ta menns likestillingsutfordringer på større alvor, og skal sette ned et Mannsutvalg. Vi mener: Mannsutvalget må også sette funksjonshemmede menns likestillingsutfordringer på agendaen og funksjonshemmede må være representert.

Vi deler regjeringens bekymring for økende utenforskap blant gutter og menn. Forskning og statistikk viser at gutter og menn har særskilte likestillingsutfordringer, som blant annet gir …

Har du tenkt å studere i inn- eller utland neste vår igjen? I høst kan du søke på vårt nye utdanningsstipend!

NHF har fått testamentert hele 2,5 millioner kroner til utdanning for ungdom under 30 år med funksjonsnedsettelse. Den ene delen av stipendet skal forbeholdes søkere som vil ta hele eller noe av utdanningen sin i …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen