NHF Agder har ulike nettverksgrupper som jobber oppgavebasert med fokus på saker og prosjekter. Ønsker du å engasjere deg i en eller flere av gruppene ta kontakt.

Nettverk for politikk og kampanje:

Består av 5 personer som jobber med politikk og kampanje i hele Agder. Gruppen tar initiativ til politiske debatter, deltar på politiske møter og sender innspill til politiske prosesser og høringer. I tillegg jobber de med å gjennomføre ulike kampanjer for å engasjere frivillige og sette fokus på en bestemt sak. Kontakt: celina.hagen@nhf.no

Nettverk for universell utforming:

Består av 5 personer som jobber med å svare på høringer fra kommuner og utbyggere i Agder. De har ansvar for å sikre at krav til universell utforming ivaretas. Gruppen gir også råd og veiledning. Kontakt: astridtvedten@gmail.com

Nettverk for Brukerstyrt personlig assistanse:

Består av 7 personer som har erfaring og kunnskap om BPA. Målet er at de skal få politikerne til lage en god BPA-ordning rundt om i kommunene. Gruppen gir også råd og veiledning. Kontakt: jo.johansen91@gmail.com