NHF Agder ble opprettet i 2004 av det som tidligere var Aust-Agder fylkeslag og Vest-Agder Fylkeslag. Regionen består av 9 lokallag, et ungdomslag og 9 landsforeningslag og har ca 1000 medlemmer. Regionkontoret holder til på Kjøita i Kristiansand og har 1 ansatt.

Regionen jobber med likestilling og rettigheter for funksjonshemmede, og drives i stor grad av frivillige.

Postadresse: NHF Agder, Kjøita 25, 4630 Kristiansand

Regionkontorleder: Gudrun Sofie Østhassel / E-post: gudrun.osthassel@nhf.no

Telefon: 46 78 19 91

Kristiansand

Astrid Tvedten
Epost: astridtvedten@gmail.com
Telefon: 90 52 24 11

Farsund og Lyngdal

Pål Degerud
Epost: pad@trias.as
Telefon: 99 09 07 22

Flekkefjord og omegn:

Elisabeth Grytten
eli-gry@online.no
Telefon: 48 11 04 10

Mandal

Tove Kristiansen
Epost: nhfmandal@gmail.com
Telefon: 90 91 79 06

Grimstad:

Britt Johansen
Epost: brij@online.no
Telefon: 98 87 27 33

Vennesla:

Svein Jarle Aas
Epost: sv-jarl@online.no
Telefon: 90 19 04 45

Landsforeningen for slagrammede:

Freddy Ulvseth
Epost: freddy@ulvseth.no
Telefon: 97 63 61 69

Landsforeningen for ryggmargskadde:

Vigdis Lavik
Epost: lars.agder@gmail.com
Telefon: 40 24 26 48

Landsforeningen for Arbeidsmiljøskadde Aust-Agder:

Arild Solvang
Epost: arildsol@live.no
Telefon: 97 59 70 66

Landsforeningen for Arbeidsmiljøskadde Vest-Agder

Runar Nilsen
Epost: runarnilsen@live.no
Telefon: 90 78 11 94

Handikappedes barn foreldreforening:

Annette Jensen
Epost: annette.jensen@hbf.no
Telefon: 92 44 36 97

Landsforeningen for amputerte:

Svein Upsahl
Epost: elsmarup@online.no
Telefon: 48 15 08 29

Landsforeningen for polioskadde Vest-Agder:

Kari Rønholt Hansen
epost: karirhansen@hotmail.com
Telefon: 90 64 34 68

Landsforeningen for polioskadde Aust-Agder

Johannes G. Torstveit
Epost: ietorstv@online.no
Telefon: 46 67 84 50

Regionleder:

Freddy Ulvseth
Epost: freddy@ulvseth.no
Telefon: 97 63 61 69

Nestleder:

Tove Kristiansen
Epost: toveikri@gmail.com
Telefon: 90 91 79 06

Styremedlemmer:

Astrid Tvedten
Epost: astridtvedten@gmail.com
Telefon: 90 52 24 11

Jørgen Johansen
Epost: jo.johansen91@gmail.com
Telefon: 95 28 72 73

Knut Eskedal
Epost: kn-eske@online.no
Telefon: 98 82 57 02

Arild Solvang
Epost: arildsol@live.no
Telefon: 97 59 70 66

NHFU-leder:

Maria Andersen
Epost: Mariasol.andersen@hotmail.com
Telefon: 97 06 36 20

Varamedlemmer:

1. Vara:

Vigdis Lavik
Epost: vigdis.lavik@gmail.com
Telefon: 40 24 26 48

Rådgiver Universell Utforming:

Astrid Tvedten
Epost: astridtvedten@gmail.com
Telefon: 90 52 24 11

Rådgiver skole:

Annette Jensen
Epost: annette.jensen@hbf.no
Telefon: 92 44 36 97

Rådgiver rettigheter:

Tove Kristiansen
Epost: toveikri@gmail.com
Telefon: 90 91 79 06

Rådgiver politikk og kampanje:

Celina Hagen
celina.hagen@nhf.no
Telefon: 93 45 98 49

Rådgiver hjelpemidler:

Freddy Ulvseth
Epost: freddy@ulvseth.no
Telefon: 97 63 61 69

Rådgiver for BPA:

Jørgen Johansen
Epost: jo.johansen91@gmail.com
Telefon: 95 28 72 73

Rådgiver barn og oppvekst:

Marie Haraldseid
Epost: marieharaldseid@hotmail.no