NHF Agder ble opprettet i 2004 av det som tidligere var Aust-Agder fylkeslag og Vest-Agder Fylkeslag. Regionen består av 9 lokallag, et ungdomslag og 9 landsforeningslag og har ca 1000 medlemmer. Regionkontoret holder til i sentrum i Kristiansand (på Fylkeshuset) og har 1 ansatt.

Regionen består av 9 lokallag, et ungdomslag og 9 landsforeningslag og har ca 1000 medlemmer. Regionen jobber med likestilling og rettigheter for funksjonshemmede, og drives i stor grad av frivillige.

Kristiansand

Astrid Tvedten
Epost: astridtvedten@gmail.com
Telefon: 90 52 24 11

Farsund og Lyngdal

Pål Degerud
Epost: pad@trias.as
Telefon: 99 09 07 22

Flekkefjord og omegn:

Elisabeth Grytten
eli-gry@online.no
48 11 04 10

Mandal

Ragnhild Faye
Epost: nhfmandal@gmail.com
Telefon: 99 23 23 82

Grimstad:

Britt Johansen
Epost: brij@online.no
Telefon: 98 87 27 33

Vennesla:

Svein Jarle Aas
Epost: sv-jarl@online.no
Telefon: 90 19 04 45

Landsforeningen for slagrammede:

Freddy Ulvseth
Epost: freddy@ulvseth.no
Telefon: 97 63 61 69

Landsforeningen for ryggmargskadde:

Jørgen Johansen
Epost: jo.johansen91@gmail.com
Telefon: 95 28 72 73

Landsforeningen for bekkenleddsmerter:

Åse Schanke Andersen
Epost: aaseland73@gmail.com
Telefon: 90 88 41 84

Landsforeningen for Arbeidsmiljøskadde Aust-Agder:

Arild Solvang
Epost: arildsol@live.no
Telefon: 97 59 70 66

Landsforeningen for Arbeidsmiljøskadde Vest-Agder

Lars Kristian Hille
Epost: kr-hill@online.no
Telefon: 91 30 88 73

Handikappedes barn foreldreforening:

Annette Jensen
Epost: annette.jensen@hbf.no
Telefon: 92 44 36 97

Landsforeningen for amputerte:

Knut Eskedal
Epost: kn-eske@online.no
Telefon: 98 82 57 02

Landsforeningen for polioskadde Vest-Agder:

Berit Johansen
epost: bebba@live.no
Telefon: 41 41 17 96

Landsforeningen for polioskadde Aust-Agder

Johannes G. Torstveit
Epost: ietorstv@online.no
Telefon: 46 67 84 50

Regionleder:

Freddy Ulvseth
Epost: freddy@ulvseth.no
Telefon: 97 63 61 69

Nestleder:

Tove Kristiansen
Epost: toveikri@gmail.com
Telefon: 90 91 79 06

Styremedlemmer:

Astrid Tvedten
Epost: astridtvedten@gmail.com
Telefon: 90 52 24 11

Vigdis Lavik
Epost: vigdis.lavik@gmail.com
Telefon: 40 24 26 48

Knut Eskedal
Epost: kn-eske@online.no
Telefon: 98 82 57 02

NHFU leder:

Maria Andersen
Epost: Mariasol.andersen@hotmail.com

Varamedlemmer:

1. Vara:
Jørgen Johansen
Epost: jo.johansen91@gmail.com
Telefon: 95 28 72 73

2. vara:
Arild Solvang
Epost: arildsol@live.no
Telefon: 97 59 70 66

Rådgiver Universell Utforming:

Astrid Tvedten
Epost: astridtvedten@gmail.com
Telefon: 90 52 24 11

Rådgiver skole:

Annette Jensen
Epost: annette.jensen@hbf.no
Telefon: 92 44 36 97

Rådgiver rettigheter:

Tove Kristiansen
Epost: toveikri@gmail.com
Telefon: 90 91 79 06

Rådgiver politikk og kampanje:

Celina Hagen
celina.hagen@nhf.no
Telefon: 93 45 98 49

Rådgiver hjelpemidler:

Freddy Ulvseth
Epost: freddy@ulvseth.no
Telefon: 97 63 61 69

Rådgiver for BPA:

Jørgen Johansen
Epost: jo.johansen91@gmail.com
Telefon: 95 28 72 73

Rådgiver barn og oppvekst:

Marie Haraldseid
Epost: marieharaldseid@hotmail.no