Etter at forslaget til statsbudsjett for 2022 ble lagt fram tidligere i høst, har vi jobbet aktivt og målrettet for å påvirke det endelige budsjettet.

For å skape et samfunn som ivaretar våre menneskerettigheter, er det nødvendig å bygge ned barrierene for deltakelse. Det trengs konkrete tiltak på mange samfunnsarenaer, og det trengs satsing med friske midler gjennom statsbudsjettet. I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett forventet vi å se et krafttak for likestilling og menneskerettigheter. Vi forventet et solid løft for universell utforming og en styrket innsats for et inkluderende arbeidsliv. Vi forventet et budsjett som ivaretar det økonomiske sikkerhetsnettet. Det vi så, var imidlertid et budsjett som fortsetter å sette oss på sidelinjen og som øker ulikhetene i folks levekår.

Derfor har vi deltatt aktivt på Stortingets statsbudsjett-høringer og levert våre godt gjennomarbeidede innspill til komiteene.

Mandag denne uka presenterte Støre-regjeringen sitt tillegg til det opprinnelige statsbudsjettet. Her presenterte regjeringen, som forventet, først og fremst grep som styrker kommuneøkonomien og distriktene. en positiv nyhet, for vår del, er imidlertid lovnaden om 150 millioner kroner ekstra til momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Nå skal Stortinget jobbe videre med forslaget til endelig budsjett, og vi vil fortsette arbeidet vårt med å påvirke og gjøre alt vi kan for å dytte politikerne i riktig retning. Vi ser også fram til å snakke med opposisjonen om hva som trengs for at budsjettet for 2022 skal inneholde gode grep for likestilling overfor funksjonshemmede. Svaret får vi først i første halvdel av desember, når Stortinget skal vedta det endelige budsjettet.

Les våre innspill til komiteene ved å klikke på lenkene under:

Høringsinnspill til Arbeids- og sosialkomiteen
Tilleggsnotat til Arbeids- og sosialkomiteen (også sendt til HOK)
Høringsinnspill til Helse- og omsorgskomiteen
Høringsinnspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen
Høringsinnspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen

Du kan også se og høre komitehøringene på Stortingets nett-TV her.