Foto: Wiki Commons/Holger Ellgaard

Se hvordan du kan bidra til å gjøre funksjonshemmedes situasjon bedre kjent. På denne siden viser vi hvilke forskningsprosjekter som handler om funksjonshemmede og som trenger informasjon fra oss funksjonshemmede.

Jevnlig tar studenter og forskere kontakt med Norges Handikapforbund fordi de trenger hjelp til å finne informanter blant funksjonshemmede. Vi kommer til å presentere dem på denne siden, med informasjon om hva de forsker på og hvordan du kan kontakte dem hvis du vil delta i forskningen.

Vi kommer også til å vise lenker til forskningsrapporter som NHF eller vårt nettverk har bidratt til.

Forskning på hverdagsdiskriminering og hatkriminalitet

Bidra til å øke kunnskapen om diskriminering og hatefulle ytringer.

Fafo og NOVA gjennomfører et forskningsprosjekt om hverdagsdiskriminering, hatefulle ytringer og hatkriminalitet rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom/diagnose.

Forskerne vil gjerne at også de som ikke har slike erfaringer deltar og svarer. Dette er viktig for å finne ut hvem som er utsatt.

Delta i Fafo og NOVAs undersøkelse her (lenke).