Foto: Wiki Commons/Holger Ellgaard

Se hvordan du kan bidra til å gjøre funksjonshemmedes situasjon bedre kjent. På denne siden viser vi hvilke forskningsprosjekter som handler om funksjonshemmede og som trenger informasjon fra oss funksjonshemmede.

Jevnlig tar studenter og forskere kontakt med Norges Handikapforbund fordi de trenger hjelp til å finne informanter blant funksjonshemmede. Vi kommer til å presentere dem på denne siden, med informasjon om hva de forsker på og hvordan du kan kontakte dem hvis du vil delta i forskningen.

Vi kommer også til å vise lenker til forskningsrapporter som NHF eller vårt nettverk har bidratt til.

Forskning på “hverdagsdiskriminering”

Fafo samarbeider med Unge Funksjonshemmede om å forske på såkalt mikroaggresjon.

De skriver:

“Hjelp oss med å måle nedsettende kommentarer og uomtenksomme bemerkninger.

Fafo og Unge funksjonshemmede samarbeider om en nasjonal studie av helsekonsekvenser av mikroaggresjon rettet til unge i alderen 16-35 år med en funksjonsnedsettelse eller en kronisk sykdom. Mikroaggresjon er summen av nedsettende kommentarer, vitser og uomtenksomme bemerkninger som funksjonshemmede kan oppleve i hverdagen.  Alle svarer anonymt.”

Se spørreundersøkelsen her (lenke).