Statens Vegvesen har gitt ut nye retningslinjer for parkeringskort. Vi er både skuffet og skremt over de skjerpede dokumentasjonskravene, og mener det haster med å få på plass ny forskrift.   NHF har nå sendt brev til Statens Vegvesen hvor vi ber om flere endringer i retningslinjene, …
-  Jeg forutsetter at Ruter både lærer, som de selv sier at de gjør, men at de først og fremst handler. De må løse problemet med de manuelle rampene slik at rullestolbrukere skal kunne bruke busstilbudet på en likestilt måte, sier regionstyreleder i Norges Handikapforbund Oslo, Karl Haakon Sævold. Han kommenterer her saken om Rina Wesenberg …
Administrasjonen tar juleferie fra og med fredag 22. desember, og er tilbake på kontoret i region Oslo tirsdag 2. januar.   Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en fredfull og god juletid.
Kjære medlemmer og tillitsvalgte i Norges Handikapforbund Oslo, Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! Takk til alle, som hver på sin måte, bidrar i arbeidet for å skape et mer likestilt, inkluderende og mangfoldig samfunn. Gjennom året har NHF Oslo, og …