Har dere lyst til å lage et arrangement som setter søkelys på temaer som funksjonshemmedes rettigheter, institusjonalisering, BPA eller FN-konvensjonen? På denne siden har vi samlet noen tips som kan være nyttige når dere skal i gang med å planlegge.

Arrangementet kan være så stort eller lite man vil!

Dere kan ha et arrangement eller en aktivitet for eget region-/lokallag, eller dere kan bruke arrangementet til politisk påvirkning og for eksempel invitere lokalpolitikere og andre fra nærmiljøet sitt. Eller dere kan gjøre begge deler. Dere bestemmer.

Tips til planlegging av arrangementet

Forslag til hvem dere kan invitere

Tips til markedsføring av arrangementet

Tips til planlegging av arrangementet

Bli kjent med prosjektet og relevante temaer

Se gjennom ressurssiden

 • Her finner dere forslag til aktiviteter, kontaktliste med personer som er engasjert i prosjektet og som vi anbefaler å invitere til deres arrangement, i tillegg til filmer og materiell til nedlastning.
  Se gjennom ressurssiden her.

Sett dere gjerne et konkret mål og tenk på hvem dere ønsker å nå

 • Hva ønsker dere å oppnå med arrangementet eller aktiviteten?  
 • Hvem skal arrangementet eller aktiviteten være for? Hvem ønsker dere å nå?
 • Hvordan kan dere tilpasse arrangementet eller aktiviteten til målgruppen?

Legg en plan

 • Få oversikt over det som må undersøkes og gjøres. For eksempel finne ut av:
  Arrangements fokus og innhold. Dere finner flere forslag til aktiviteter her.
  Dato – noen kommende anledninger som passer ekstra godt?
  Hvor kan dere ha arrangementet/aktiviteten?  
  Vil dere invitere noen fra kontaktlisten?
  Er det noen i nærområdet som passer med målgruppen deres? Enten for å delta i en panelsamtale eller som «publikum». Tenk gjerne stort og skriv en liste over alle dere har lyst skal komme. Husk å ta kontakt med dem tidlig. Se listen med forslag lenger ned!

 • Legg en konkret plan og fordel oppgaver

Husk også

 • Kanskje dere kan samarbeide med noen om arrangementet?
 • Er det noen i lokalsamfunnet som har et passende lokale dere kan låne? For eksempel skoler, bibliotek eller samfunnshus. Husk å ta kontakt i god tid i forveien.

Forslag til hvem dere kan invitere

Avhengig av hva som er målet med arrangementet eller aktiviteten deres, vil det kanskje være aktuelt å invitere noen fra listene under. Husk at det er kjempefint å tenke lokalt!

For lag i NHF

 • Lokalpolitikere
 • Andre rettighetsorganisasjoners lokallag, som Amnesty, Redd Barna, o.l.
 • Fagforeningers lokallag
 • Landsforeningers lokallag
 • Universitets- og høyskolestudenter fra relevante studier 
 • Skoleklasser, gjerne videregående
 • Andre i deres nettverk

For lag i NHFU

 • Ungdomspolitikere fra din kommune
 • Lokallagene til ungdomsorganisasjoner, som Press, Changemaker, o.l.
 • Lokal ungdoms- eller studentgruppe i for eksempel Amnesty
 • Landsforeningers lokallag
 • Universitets- og høyskolestudenter fra relevante studier 
 • Skoleklasser, gjerne videregående
 • Samarbeidspartnere og andre i deres nettverk

Tips til markedsføring av arrangementet

For å bruke arrangementet til å spre kunnskap om funksjonshemmedes rettigheter og for å påvirke politisk, er det viktig med synlighet. Og det er viktig for å få folk til å komme.

Spre arrangementet i egne kanaler

 • Lag gjerne et banner til invitasjonen eller velg et bilde her
 • Skriv en invitasjonstekst og send ut på e-post sammen med bildet
 • Lag et arrangement på Facebook og inviter folk derfra – her er det supert å bruke det samme bildet
 • Husk også å informer om arrangementet i andre kanaler dere bruker. For eksempel i en Facebookgruppe eller under møter.
 • Del gjerne på Instagram og i andre sosiale medier

  Har dere med samarbeidspartnere? Del i deres kanaler også!

Kontakt lokale medier

 • Ta gjerne kontakt med lokalavisa/lokalradioen og fortell hva dere planlegger og hvorfor det er en viktig sak – fokuser på en lokal vinkling for å øke sjansen for at de lager en sak.
 • Informer gjerne om hvem arrangementet er til. Det er en super måte å informere flere i målgruppen din om arrangementet.

Skriv et leserinnlegg

 • Skriv et leserinnlegg om temaene rundt arrangementet som engasjerer deg mest og send inn til lokalavisa
 • Dette er supert å gjøre uavhengig av om dere har et internt eller offentlig arrangement