ASSITANSE I HVERDAGEN Banner

Landsforeningen for Ryggmargsskadde inviterer til et seminar om assistanse i hverdagen, i Trondheim 14. mars.

Mange er avhengig av en form for assistanse i hverdagen, enten det er en kommunal ordning eller privat ordning. Denne dagen vil bli viet til å fortelle om de forskjellige ordningene og litt om lovverket rundt.

Tidsskjema
09:00 – 09:15 Velkommen ved leder av LARS, Anders Nupen Hansen
09:15 – 09:45 Hvorfor vi trenger BPA v/Sunniva Ørstavik gen. sekretær i NHF
09:45 – 11:00 Regler for BPA og egne erfaringer v/advokat Geir Lippestad
11:00 – 11:30 Pause
11:30 – 11:50 Assistanseordning i Trondheim kommune
11:50 – 12.10 Assistanseordning i Steinkjer kommune
12:10 – 12:30 Fylkesmannen i Trøndelag sin tilnærming til assistanseordning
12:30 – 12:50 Mitt liv med assistansebehov v/Monica Haugen
12:50 – 14:00 Lunsj
14:00 – 15:00 Tips til hvordan du går frem for å søke BPA

PÅMELDINGSFRIST: 12. MARS 2019

Påmelding
Pris: Arrangementet er gratis for alle Påmelding: www.deltager.no/assistanse_i_hverdagen_trondheim
Sted: Scandic Lerkendal Trondheim | Klæbuveien 127, 7031 Trondheim