– Region Trøndelag

Torsdag 10. september vil Trondheim Pride vil sette fokus på hvordan det er å være skeiv, og i tillegg tilhøre flere minoriteter, som for eksempel religiøs, urfolksbakgrunn eller å ha en funksjonsnedsettelse. Hvordan kan vi bygge broer på tvers av minoritetsgrupper? Panelet er tenkt å legge vekt på like og ulike erfaringer blant folk med …

Administrasjonen i Trondheim kommune ville gi seg selv dispensasjon for å utvide Hallset skole med en avdeling som ikke var universelt utformet. Miljøenheten mente selv at de bare kunne organisere elever og lærere med funksjonsnedsettelser til andre deler av bygget.

Norges Handikapforbund Trøndelag klagde på dispensasjonsvedtaket. Det er et mål at alle offentlige bygg skal få …

Kirsti Stenersen er regionleder i NHF Trøndelag, sentralstyremedlem og nestleder i LKB sitt hovedstyre. Hun er mye på farten og organisasjonsarbeid er en stor del av hennes liv. Da hun fikk innvilget BPA fra Trondheim kommune, fikk hun bare 6 timer i uka til fritidsaktiviteter.

Klage
Kirsti var ikke fornøyd med kommunens vedtak og mente dette …

I siste utgave av Regionnytt har vi trykket et utdrag fra et intervju med Grete Elise Dahlen Fjellgaard. Intervjuet i sin helhet kan du lese her. Grete Fjellgaard har lenge vært et aktivt medlem som har bidratt med mye både lokalt i LKB Østfold og i NHF Øst. Nå har hun med sitt prosjekt Saras stemme …

3. desember er FNs dag for funksjonshemmede og vi vil også i år markere denne dagen.

Menneskerettighetslunsj tirsdag 3 desember

Vi har invitert Linn Bylund fra Likestillingssenteret KUN, til en mennesekrettighetslunsj kl 11.00 på kontoret. Bylund arbeider med å ta FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i kommunene. Vi inviterer våre medlemmer til å komme …

Her er en ovrsikt over våre aktiviteter disse to ukene.
29. oktober
Verdens Slagdag markeres av LFS Trøndelag med stand på St Olav, Nevrosenteret og kunnskapssenteret.
30. oktober
Temamøte: Politihøgskolen Diskriminerer
Sted: Sirkus Shopping, klokken 18.00 – 20.00
2. november
Temamøte om Seksualitet og samliv for unge voksne mellom 25 og 45 år.
Sted: Sirkus Shopping, klokken 15.00
2. november
Stresstest av Trondheim Spektrum. Vi …

SAFO Trøndelag inviterer til debattmøte på Litteraturhuset i Trondheim mandag 26. august kl 18.00-20.30. Tema er økonomiske levekår med fokus på økte forskjeller mellom funksjonshemmede og andre.
Panelet:
Jan Tøssebro, forsker på mangfold og inkludering ved NTNU
Sissel Trønsdal, kommunalråd fra Arbeiderpartiet
Geirmund Lykke, kommunalråd fra Kristelig Folkeparti
Tone Dorthe Sletten, Trondheim Høyre
Tove Linnea Brandvik, Leder Norges Handikapforbund.

Etter at alle har hatt en …

Lørdag 24. august arrangerer vi Funkisdag på Solsiden i Trondheim med musikk, stands, mat, utstilling og foredrag.

Dagen åpnes av ordfører Rita Ottervik kl 12.00 og vi holder på til kl 17.00.
Program

Dokkparken

…………..
Dokkhuset

12.00
Åpning v/ Rita Ottervik

Hele dagen
Kunstutstilling

12.30
Vi Invalide

Hannah Leirfall, Åse Fagervik,

13.30
RulleRocken Danseklubb

Anne Karin Stølan og Merete Granås

13.50
Musikalfabrikken

13.00
Sjiraffene – forestilling

14.40
Adrees

14.10
Foredrag av Lennart Røsten

15.30
Tore Johansen

“Smarte hjem”

16.00
Fremmed Rase

15.00
Foredrag av Lasse og Jesse

16.30
Zevin …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen