– Region Trøndelag

Administrasjonen i Trondheim kommune ville gi seg selv dispensasjon for å utvide Hallset skole med en avdeling som ikke var universelt utformet. Miljøenheten mente selv at de bare kunne organisere elever og lærere med funksjonsnedsettelser til andre deler av bygget. Norges Handikapforbund Trøndelag klagde på dispensasjonsvedtaket. Det er et mål at alle offentlige bygg skal få …
Kirsti Stenersen er regionleder i NHF Trøndelag, sentralstyremedlem og nestleder i LKB sitt hovedstyre. Hun er mye på farten og organisasjonsarbeid er en stor del av hennes liv. Da hun fikk innvilget BPA fra Trondheim kommune, fikk hun bare 6 timer i uka til fritidsaktiviteter. Klage Kirsti var …
I siste utgave av Regionnytt har vi trykket et utdrag fra et intervju med Grete Elise Dahlen Fjellgaard. Intervjuet i sin helhet kan du lese her. Grete Fjellgaard har lenge vært et aktivt medlem som har bidratt med mye både lokalt i LKB Østfold og i NHF Øst. Nå har hun med sitt prosjekt Saras stemme …
3. desember er FNs dag for funksjonshemmede og vi vil også i år markere denne dagen. Menneskerettighetslunsj tirsdag 3 desember Vi har invitert Linn Bylund fra Likestillingssenteret KUN, til en mennesekrettighetslunsj kl 11.00 på kontoret. Bylund arbeider med å ta FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i kommunene. Vi inviterer våre medlemmer til å komme …
Her er en ovrsikt over våre aktiviteter disse to ukene.

29. oktober

Verdens Slagdag markeres av LFS Trøndelag med stand på St Olav, Nevrosenteret og kunnskapssenteret.

30. oktober

Temamøte: Politihøgskolen Diskriminerer Sted: Sirkus Shopping, klokken 18.00 – 20.00

2. november

Temamøte om Seksualitet og samliv for unge voksne mellom 25 og 45 år. Sted: Sirkus Shopping, klokken 15.00

2. november

Stresstest av Trondheim Spektrum. Vi …
SAFO Trøndelag inviterer til debattmøte på Litteraturhuset i Trondheim mandag 26. august kl 18.00-20.30. Tema er økonomiske levekår med fokus på økte forskjeller mellom funksjonshemmede og andre.

Panelet:

Jan Tøssebro, forsker på mangfold og inkludering ved NTNU Sissel Trønsdal, kommunalråd fra Arbeiderpartiet Geirmund Lykke, kommunalråd fra Kristelig Folkeparti Tone Dorthe Sletten, Trondheim Høyre Tove Linnea Brandvik, Leder Norges Handikapforbund. Etter at alle har hatt en …
Lørdag 24. august arrangerer vi Funkisdag på Solsiden i Trondheim med musikk, stands, mat, utstilling og foredrag. Dagen åpnes av ordfører Rita Ottervik kl 12.00 og vi holder på til kl 17.00.

Program

Dokkparken .............. Dokkhuset
12.00 Åpning v/ Rita Ottervik Hele dagen Kunstutstilling
12.30 Vi Invalide Hannah Leirfall, Åse Fagervik,
13.30 RulleRocken Danseklubb Anne Karin Stølan og Merete Granås
13.50 Musikalfabrikken 13.00 Sjiraffene - forestilling
14.40 Adrees 14.10 Foredrag av Lennart Røsten
15.30 Tore Johansen "Smarte hjem"
16.00 Fremmed Rase 15.00 Foredrag av Lasse og …
NHF Trøndelag arrangerer Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse i Trondheim Spektrum 10. - 11. april 2019. Rundt 50 utstillere er påmeldt årets messe!

Åpningstider

Onsdag 10. april: 10.00 - 18.00 Torsdag 11. april: 09.00 - 16.00

Åpne temaseminar

Temaseminar onsdag 12.00-13.30  Seksuell Helse, identitet, fordommer og forventninger v/Ingrid Thunem og Marianne Knudsen, NHFU

Temaseminar torsdag 12.00-13.30 Velferdsteknologisatsingen i Trondheim kommune v/Tori Hemmingby Almaas, Innføringsansvarlig og …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside