– Region Trøndelag

Administrasjonen i Trondheim kommune ville gi seg selv dispensasjon for å utvide Hallset skole med en avdeling som ikke var universelt utformet. Miljøenheten mente selv at de bare kunne organisere elever og lærere med funksjonsnedsettelser til andre deler av bygget. Norges Handikapforbund Trøndelag klagde på dispensasjonsvedtaket. Det er et mål at alle offentlige bygg skal få …
Kirsti Stenersen er regionleder i NHF Trøndelag, sentralstyremedlem og nestleder i LKB sitt hovedstyre. Hun er mye på farten og organisasjonsarbeid er en stor del av hennes liv. Da hun fikk innvilget BPA fra Trondheim kommune, fikk hun bare 6 timer i uka til fritidsaktiviteter. Klage Kirsti var …
I siste utgave av Regionnytt har vi trykket et utdrag fra et intervju med Grete Elise Dahlen Fjellgaard. Intervjuet i sin helhet kan du lese her. Grete Fjellgaard har lenge vært et aktivt medlem som har bidratt med mye både lokalt i LKB Østfold og i NHF Øst. Nå har hun med sitt prosjekt Saras stemme …
3. desember er FNs dag for funksjonshemmede og vi vil også i år markere denne dagen. Menneskerettighetslunsj tirsdag 3 desember Vi har invitert Linn Bylund fra Likestillingssenteret KUN, til en mennesekrettighetslunsj kl 11.00 på kontoret. Bylund arbeider med å ta FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i kommunene. Vi inviterer våre medlemmer til å komme …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen