NHF Agdenes
v/ Torill Bendiksen
Nygård
7318 Agdenes
Mobil: 901 92 703
E-post: torbendi@online.no
NHF Bjugn og Ørland
v/ Nynke Feenstra
Ursfjellveien 1
7167 Vallersund
Mobil: 400 90 221
E-post: nynkkl-f@online.no
NHF Flatanger
Kontaktperson: Inger Vedvik
7777 Nord-Statland
Mobil: 918 71 862
E-post: kivdevvalo@gmail.com
NHF Frosta 
v/ Janne Viktil
Vigtil Øvre
7633 Frosta
Mobil: 901 24 793
E-post: janne58viktil@gmail.com
NHF Frøya og Hitra
v/ Ruth S. Johansen
Øyaveien 87
7273 Norddyrøy
Mobil: 995 39 900
E-post: rutjo@online.no
NHF Grong 
Kontaktperson: Ann Mari Haugen
Høgbakken
7870 Grong
Mobil: 926 46 635
E-post: ann.mari.haugen@me.com
NHF Høylandet
Kontaktperson: Johannes Okstad
7977 Høylandet
Mob: 922 69 986
E-post: kjokstad@hotmail.com
NHF i Leksvik
Kontaktperson: Monica Berget
Vollavegen 4
7125 Vanvikan
Mobil: 481 74 040
E-post: monica@wessels.no
NHF Malvik
Kontaktperson: Tone Wiig
Naustanv. 24
7560 Vikhammer
Mobil:  957 26 165
E-post: tone.wiig@vegvesen.no 
NHF Meråker
v/ Tove Kvamseng
Stordalvegen
7353 Meråker
Tlf 452 85 442
E-post: stovek@ntebb.no
NHF Midtre Gauldal
v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
NHF Mosvik 
v/ Aino Nyeng
Øverbygdvegen 140
7690 Mosvik
Mobil: 482 94 167
NHF Namdalseid
v/ Mariann Gladsø
Mellomvegen
7750 Namdalseid
Mobil: 995 64 598
E-post: mariann.gladso@ntebb.no
NHF Nærøy
Kontaktperson: Brynjulf Flasnes
7970 Kolvereid
Mobil: 901 52 184
E-post: brynjulf.flasnes@naroy.kommune.no 
NHF Oppdal
v/ Eirik Lien
Bjerkehagen 7a
7340 Oppdal
E-post: eirik.lien@oppdal.com
NHF Orkladal
v/ Jan M Almli
Håggåvegen 5 a
7320 Fannrem
Mobil: 99250895
E-post:  j.m.almli@getmail.no
NHF Rennebu
v/ Gun Aune
Løkkjvn. 16, Berkåk
7391 Rennebu
Mobil: 992 66 599
E-post: gunaune@yahoo.no 
NHF Rissa
v/ Anne Berit Berge
Djupdalsveien 32
7100 Rissa
Mob: 90511034
E-post:  abeberg@online.no
NHF Roan og Osen
v/ Solveig Harsvik
Hofstadbakkan 9
7194 Brandsfjord
Mobil: 418 03 767
E-post: sharsvik@online.no
NHF Selbu
v/ Ingar Lien
Innbygda
7580 Selbu
Mobil: 412 15 208
E-post: ingarlien@neanett.no
NHF Skaun 
v/ Morten Handegard
Håggåvegen 6
7353 Børsa
Mobil: 456 30 927
morten.handegard@loqal.no
NHF Steinkjer og omegn
v/ Roy Staven
Ogndalsvegen 57 A
7716 Steinkjer
Mobil: 917 27 730
E-post: roy.staven@ntebb.no
NHF Trondheim
v/ Kristin Kvaal
Falkenborgveien 9
7044 Trondheim
Mobil: 90 83 87 09
Tlf. kontoret: 73 92 24 55
E-post: nhftrondheim@nhf.no
NHF Verdal og Levanger
v/ Odd Steinkjer
Reinsholmen 1 F
7654 Verdal
Mobil: 413 34 469
E-post: odd.steinkjer@vktv.no
NHF Vikna 

v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720

NHF Ålen og Haltdalen
v/ Marit Ingeborg Hegseth
Hessdalsvegen 793
7380 Ålen
Mobil: 944 99 452
E-post: mihegseth@gmail.com
NHF Åfjord
v/ Lise G Sørheim
Furuhaugen 10
7170 Åfjord
Mobil: 908 92 251
E-post: lisesorheim@gmail.com 
NHF Stjørdal

v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720

Landsforeningen for
Amuterte Trøndelag

Kontakt regionkontoret

E-post: nhf.troendelag@nhf.no

Landsforeningen for
Ryggmargskadde Trøndelag

v/ Tommy Borg
Busk Bruns vei 20
7760 Snåsa
Mob: 936 92 408
E-post: tommyborg@live.no 

Landsforeningen for Kvinner
med Bekkenleddsmerter Trøndelagv/Marthe Haugan
Mob: 90 76 82 05
E-post: trondelag@lkb.no
Landsforeningen for
Polioskadde Trøndelag
v/ Marti Berg Eldegard
mob: 93257522
E-post: eldegardm@gmail.com
Arbeidsmiljøskaddes
Landsforening Trøndelag

v/ Marit Rokkones
Øvre Flatåsvei 3 B
7079 Flatåsen
Mobil: 905 69 718
E-post: marokko@online.no

Landsforeningen for
Slagrammede Trøndelag

v/ Hilde Andresen
Boks 4188 Valentinlyst
7450 Trondheim

Mobil: 960 17 389
E-post: lfs.trondelag@gmail.com

NASPA i Trøndelag

v/ Anne Berit Nilsen Alstad
Okkenhaugveien
7604 Levanger
Tlf. 47 26 03 58
E-post: an_neb@live.no

HBF Trøndelag

v/Lene Kathrine Gullikstad
Vollberget 58
7372 Glåmos
Tlf 930 61 178
E-post: trondelag@hbf.no

LFN Trøndelag

v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
E-post: nhf.troendelag@nhf.no

Gjennom vår paraplyorganisasjon SAFO har Norges Handikapforbund og Norsk Forbund for Utviklingshemmede oppnevnt brukermedvirkere i mange forskjellige fora.

Kommunale råd for funksjonshemmede:

 • Flatanger: Inger Vedvik
 • Frosta: Janne Viktil
 • Frøya: Sigbjørn Hellevik og Rigmor Mathisen
 • Hitra: Trond Ole Faxvaag; Daniela Rodrigez og Frode Hermansen
 • Grong: Mette Finvold Grønbeck
 • Holtålen: Mari Øiseth
 • Høylandet: Johannes Okstad
 • Inderøy: Øystein Forr, Aino Nyeng, Per Jensen og Tove Grongstad
 • Indre Fosen: Gudmund Berge, Eva Nortseth Myran og Annveig Trondstad
 • Malvik: Tone Wiig
 • Melhus: Cecilie Garli, Ragnhild Høyem, Hege Skaget og Even Slyngstadli
 • Meråker: Tove Kvam og Tone Bergquist
 • Namsos: Laila Martinsen og Asgeir Tranås
 • Nærøysund: Brynjulf Flasnes
 • Levanger: Frank Dreyer
 • Oppdal: Eirik Lien og Kåre Holsetstuen
 • Orkland: Kari Haug Gjønnes, Jan M Almli, Karsten Engen og Pia Istad
 • Rennebu: Gun Aune og Karin Bakk
 • Røros: Lene Gullikstad
 • Selbu: Ingar Lien
 • Skaun: Morten Handegård og Ann Helen Skogly
 • Steinkjer: Kjell Delbekk og Lill Kristin Aune
 • Stjørdal: Monica Havstein Aune
 • Snåsa: Tommy Borg
 • Trondheim: Håvard Ravn Ottesen og Marianne Knudsen
 • Verdal: Herdis Kvernbråten og Axel Gunnar Olsen
 • Ørland: Nynke Feenstra, May-Grethe Olden Ole Ringstad og Trude Brandvik
 • Åfjord: Karin Sumstad

Rådet for likestilling av funksjonshemmede Trøndelag:

Martine Eliasson og Axel Gunnar Olsen Vara: Steinar Mikalsen og Gunhild Lien

Regionalt Brukerutvalg, Helse Midt-Norge

Snorre Ness og Mona Sundnes Vara: Laila Bakke

Brukerutvalg St. Olavs Hospital

Anne Kristine Furseth

St. Olav/Fysmed:

Hilde Andresen, Steinar Mikalsen og Roy Staven

St. Olavs Parkeringsutvalget

Odd Asmussen

St. Olavs Ungdomsråd

Marianne Knudsen og Ola Røyset

St Olav «Prosjekt Bedre Helse»

Anne Furseth

Brukerutvalget Helse Nord-Trøndelag

Steinar Mikalsen

Statped Midt:

Trine Hallem og Signe M. Søraunet

Brukerforum Trondheim Lufthavn Værnes

Dag Sjong og Ragnhild U. Høyem

NAV Trøndelag

Frode Strømman Vara: Laila Bakke

NAV Hjelpemiddelsentral

Steinar Mikalsen og Kirsti Stenersen Vara: Frank Dreyer og Ragnhild U. Høyem

NAV lokalt:

 • Rennebu: Karin Bakk og Gun Aune
 • Melhus: Cecilie Haagensen Garli
 • Midtre Gauldal: Trine Korsgat og Oliv Gjesmo
 • Malvik: Tone Wiig
 • Meldal: Heidi Elvrum
 • Fosen: Nynke Feenstra, Bjørg Hansen og Lise Sørheim
 • Hitra/Frøya: Ivar Johansen og Tor Aune
 • Klæbu: Karin Tillerbakk og Asbjørg Flatjord
 • Selbu: Ingar Lien
 • Trondheim: Jorunn Aune og Frode Strømman
 • Skaun: Kristine Johansen
 • Orkdal/Agdenes: Sverre Evjen
 • NAV-kontorene Trondheim: Andre Krogstad