Bilde av Ryen t-banestasjon sett fra oven. Røde piler viser hvordan publikum kan bevege seg mellom buss og buss for bane i påskeuka.
Oversiktsbilde av Ryen stasjon og hvordan man kommer seg mellom buss og t-bane.

I påsken jobbes det både med vedlikehold i tunnelen mellom Majorstuen og Stortinget, og med nytt signalanlegg på Lambertseterbanen. Det blir buss for bane mellom Ryen og Lambertseter, og alle t-banelinjene får endrede avgangstider. Det er viktig å sjekke Ruters reiseplanlegger og beregne god tid. Ruter har sendt oss informasjon om avvikene og den alternative transporten som er satt opp. Den finner du her:

Avvik mellom Stortinget og Majorstuen

Fra 25. mars – 27. mars, kjører ikke T-banen mellom Stortinget og Majorstuen. Trikkene 11, 12 og 15 kjører ekstra avganger på strekningen.

Hvordan kjører T-banen?

Majorstuen – linjene 2 og 5 ankommer på og har avgang fra spor 2. Linjene 1 og 3 ankommer og har avgang fra spor 4. NB! Linje 4 kjører Sinsen-Vestli og ikke helt til Majorstuen.

Stortinget – linjene 2-3-4-5 ankommer fra øst på spor 4, og har avgang østover fra spor 3.

Hvordan kjører trikkene?

Trikk 11 går fra plattform B i Bogstadveien. Den kjører mellom Majorstuen og Øvre Slottsgate (Stortinget) via Nationaltheatret.

Trikk 12 går fra plattform A i Bogstadveien. Den kjører mellom Majorstuen og Øvre Slottsgate via Frogner.

Trikk 15 går fra plattform A i Bogstadveien. Den kjører mellom Majorstuen og Øvre Slottsgate (Stortinget) via Nationaltheatret. Dette er en ekstralinje som kjøres under avviket.

Trikk 19 går fra plattform C i Kirkeveien. Den kjører mellom Majorstuen og Jernbanetorget via Homansbyen.

 

Avvik mellom Ryen og Bergkrystallen

Dette avviket har to faser.

Fra 24. mars – 27. mars, klokken 21:00 – 01:00 kjører det buss for T-bane mellom Ryen og Bergkrystallen.

Fra 28. mars – 1. april, hele døgnet kjører det buss for T-bane mellom Ryen og Bergkrystallen.

På bildet over er det markert hvor bussholdeplassen ligger i forhold til t-banestasjonen.

På Ryen vil T-banen stoppe OG starte fra samme plattform, den som er i retning sentrum.

Det er busslinje 4B  som kjører begge veier, den vil stoppe på følgende holdeplasser:

 • Ryen, plattform B (både påstigning og avstigning)
 • Brattlikollen
 • Karlsrud
 • Lambertseter senter
 • Blåfjellet (for Munkelia) – herfra er det langt til erstatningsbussen og anbefales ikke som omstigningssted. Benytt buss fra Lambertseter isteden.
 • Bergkrystallen

Kartlenke til busslinje 4B:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=no&mid=1IjkYSZKm0qDdvdrrCLocaodqUYh_ybc&ll=59.88072362978474%2C10.810802150000018&z=14

 

Informasjonstiltak og andre tiltak fra Ruter:

 • Reiseplanleggeren (RuterAppen og ruter.no) er oppdatert. Den vil gi beste reisetreff med avviksbusser og øvrig kollektivtransport.
 • Veiledere/vektere: På Ryen, Majorstuen, Nationaltheatret og Stortinget vil det være mannskap som skal hjelpe de reisende. De skal bistå med svar på spørsmål og være behjelpelige dersom noen trenger hjelp til f.eks. å bli fulgt til riktig plattform. I enkelte perioder kan det være mange reisende, og veilederne kan ha problemer med å gå fra vakten.
 • Hjelpetelefon på Stortinget: Dette er en telefon som vaktlederen for veilederne vil ha tilgengelig. Denne skal kun benyttes dersom noen har behov for å bli fulgt fra buss/trikk til T-bane eller omvendt. Ruter gjør oppmerksom på at dette er en pilot for denne type tjeneste, og ikke skal benyttes som en informasjonstelefon eller lignende. Det vil også være perioder med mange reisende, og vaktleder vil da ha problemer med å få tatt telefonen. Nummeret til denne telefonen er: 412 61 369 og den betjenes den 25., 26. og 27.3. fra klokken 07:00 – 18:00.
 • Plakater, piler og bannere: På alle de berørte stasjonene vil det være informasjon. Det er også plakater om bord i forkant og under avviket.
 • Høyttalerinformasjon om bord.
 • Sanntidsinformasjon med informasjonsmeldinger på plattformer i T-banenettet.
 • Spesialtransport: Det er mulig å ringe inntil tre timer før man skal reise for å bestille spesialtransport. Telefonnummeret som benyttes er 952 58 000. Det vil utvises skjønn ved bestilling.
 • Kundeservice telefon 177 skal benyttes for alle spørsmål om reisen.

Artikkel på Ruter.no: ruter.no/avvik/t-banen-mars-2024 

Søk opp din reise i reiseplanleggeren: https://ruter.no/reiseplanlegger/

Opplever du store utfordringer? Send gjerne en e-post til NHF Oslo, så tar vi det videre med Ruter.