Representanter fra Norled, NHF Oslo, Norges Blindeforbund Oslo og Ruter på befaring på Baronen.

I september har vi blant annet vært på befaringer på trikkeløsningen, med buss for trikk til Ekeberg, og på båten Baronen.

På førstnevnte har vi primært sett på hvordan det fungerer å ta seg til og fra bussen, som trafikkerer det stykket av veien der trikkelinjen oppgraderes mellom Oslo Hospital og Ekebergparken. Avviket er planlagt å vare de neste ni månedene.

Bedre merking

-Vi satte fingeren på at de må sørge for bedre merking slik at man ser hvor man skal gå og rulle mellom trikk og buss. I tillegg er Ekebergparken trikkestopp som brukes som endestopp ved bytte mellom buss og trikk ut av sentrum, svært dårlig tilgjengelig, med stor avstand fra dør og til bakke. Det er lagt opp til at det skal brukes rampe, men disse er tunge og til dels vanskelige å håndtere, så vi er også bekymret for arbeidsforholdene for trikkesjåførene, sier Elin Vang Kristiansen, rådgiver universell utforming i NHF Oslo, og legger til:

-Vi har foreslått en heving av plattformen ved trikken, samt bedre merking også her.

Båten Baronen

Til vanns har vi vært på befaring på båten Baronen, som både brukes til pendlertrafikk i uka, og mer fritidsrelatert rutetrafikk i helger. Båten skal bygges om til batterielektrisk drift, og vi ble kontaktet av Ruter fordi de ønsker å bedre tilgjengeligheten på båten når den likevel skal bygges om. Båten skal forlenges med 10 meter, og bytte skrog. Den er bygget før gjeldende regelverk, men man ønsker altså likevel å se på eventuelle forbedringsmuligheter.

Utfordringer

Utfordringene startet allerede på bryggekanten, med overgangen til landgangsrampen. Denne er buet, og i tillegg blir det svært bratt der enden av rampen treffer underlaget, noe som gjør det tungt å ta seg videre oppover rampen, som illustrert av Blindeforbundets Halvor Gaustadnes under befaringen.

-Her bør man kunne gjøre overgangen mindre steil enn den er i dag, påpeker Vang Kristiansen.

Innendørs var rampene for bratte og for dårlig merket, og betjeningsknappen for dørene var for høyt plassert. Lysdesignet bør også oppgraderes. I tillegg fører den nye batterielektriske driften til at det ettermonteres en søyle i den ene midtgangen.

Nødvendige forbedringer

-Alle søyler må markeres med kontrastfarge, selv om de står plassert på siden i gangsone. De må kunne ses av de som skal inn på benkeradene, påpeker Vang Kristiansen.

Ombyggingen fører også til at sitteplassene oppe må fjernes, men forlengingen av båten gjør det mulig med dekk for passasjerer akter. Tilgangen til dette kan bedres ved å lage en ny utgang midtskips akter, i tillegg til dørene på hver side.

-Dette vil kunne gi alle reisende en likestilt opplevelse, og det vil ikke være nødvendig for reisende i rullestol å påkalle hjelp for å kunne komme ut på dekk. Likevel bør også rampene til de to eksisterende sidedørene utbedres og gjøres slakere, som ved inngangspartiet. Også her må kontrastmerking forbedres, sier Vang Kristiansen, og legger avslutningsvis til:

-Vi anser det som viktig at Baronen oppgraderes til nærmest mulig universell utforming, da dette er en båt som brukes både som pendlerbåt, men også til mer typiske fritidsreiser. Det er altså en båt som bør kunne betjene hele kundemassen til Ruter.