Forsiden på utredningen "Tid for handling"

En ny utredning problematiserer at unge med bistandsbehov får tjenester hjemme. NHF understreker i høringsuttalelsen at løsningene for å sikre bemanningen i helse- og omsorgstjenesten må bygge på menneskerettighetene. Å velge selv hvor og hvordan vi vil bo, er en av menneskerettighetene.

Utredningen heter «Tid for handling – personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste» og kommer fra Helsepersonellkommisjonen.

Oppgaven til Helsepersonellkommisjonen har vært å foreslå hvordan vi kan sikre nok fagfolk med riktig kompetanse til helse- og omsorgstjenesten. Kommisjonen leverte utredningen sin i februar, og nå har den vært på høring.

Fremtidens løsninger må bygge på menneskerettighetene til alle innbyggerne også når betingelsene endres og utfordringene øker. Dette har Norges Handikapforbund også presisert i vårt høringssvar til utredningen.

Les hele NHFs høringssvar til Helsepersonellkommisjonens utredning (PDF-lenke).

NHF lister opp tre grunnleggende målsettinger for organisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene:

  • Å sikre individuell mestring og selvstendighet.
  • Å styrke likeverdig samfunnsdeltakelse for alle.
  • Å forsvare borgernes menneskerettigheter.

Å bygge på disse målsettingene kan bidra til å dempe etterspørselen etter helse- og pleiepersonell. NHF kritiserer Helsepersonellkommisjonen for ikke å legge vekt på denne effekten.

Både helse og trivsel vil bli bedre når vi kan bo hjemme og delta aktivt i samfunnet, og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) både øker samfunnsdeltakelsen og letter trykket på den helsefaglige bemanningen.

Her kan du lese utredningen «Tid for handling» (ekstern lenke, åpnes i ny fane).