Valg 2019 plakat "Ikke stem inn de som tenger andre ute"

Vil du bidra til at politikerne skal fremme en politikk som fører til likestilling og ikke diskriminering? Bli med på dugnad for å sette funksjonshemmedes menneskerettigheter på dagsorden i valgkampen!

Til høsten er det kommunevalg, og vi vil at kommunepolitikerne skal få kunnskap, inspirasjon, fakta og gode råd om hvordan de, sammen med oss, kan skape et samfunn der funksjonshemmede kan delta fullt ut og bidra med sine ressurser.

Lurer du på hva du kan gjøre? Og hvordan du kan jobbe i valgkampen?

Vi har laget et eget ressurshefte med gode råd og tips. Vi har også laget plakater, bildebannere til facebook og instagram, utkast til leserinnlegg, flyers, innspill til partiprogram, skjema for kartlegging av skoler, oversikt over aktuelle filmer, faktaark, argumentasjonslister, brevtekster til valgstyrene i kommunene og tips til hvordan møte politikere.

En skole for alle og et BPA-tilbud som sikrer frihet og selvstendighet, er de to temaene vi har valgt å fokusere på. Det er fordi det er kommunene som setter premissene for hvordan skolene er utformet og som administrerer BPA-tilbudet der folk lever og bor.