Tre unge mennesker sitter på en benk og snakker sammen smilende. En er i rullestol
Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Vi kjemper for en bedre BPA og samler nå ferske erfaringer som vil vise politikerne at det er helt nødvendig å endre dagens lovverk.

Sammen med Humana omsorg og assistanse vil vi undersøke hvordan hverdagen ser ut for dere som er arbeidsledere i en BPA-ordning, eller som gjerne skulle hatt BPA. Får du de assistansetimene du trenger, har du måttet klage på søknader, kan du bruke assistentene til det som er viktig for deg? Her får du muligheten til å dele dine erfaringer!

Undersøkelsen er anonym og tar mellom 3-5 minutter å fylle ut. Vi håper DU vil dele dine erfaringer og med det bidra til en god BPA for framtiden.

Klikk her for å svare på undersøkelsen!