Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo er samlet. De er vendt mot fotografen.
Foto: Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, Oslo kommune

-BPA må være et likestillingsverktøy! Det sier nyvalgt leder for rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune, Karl Haakon Sævold (H). Sævold, som også er regionleder for NHF Oslo,  ble valgt som leder på det konstituerende møtet for rådet 8.februar. Sadia J. Iqbal (SAFO/nestleder i Norges Handikapforbund Oslo) ble valgt til nestleder.

Rådet ser fram til en innholdsrik periode som rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker som angår personer med funksjonsnedsettelser.

BPA

– På rådets første møte var BPA-situasjonen i bydelene en av de sakene som ble tatt opp av flere rådsmedlemmer. Det ble vist til flere konkrete eksempler og pekt på at praksisen i bydelene fortsatt varierer. Rådet har derfor sendt en henvendelse til byråd for helse for å få avklart både fremdriftsplan for etablering av sentral bestillerenhet for BPA og hvordan det er planlagt for god involvering av råd og organisasjoner i prosessen. Det er nå helt avgjørende at bystyrets vedtak om å sikre at BPA leveres som et likestillingsverktøy gjennomføres med tilstrekkelig kraft og tempo, sier rådsleder Karl Haakon Sævold.

Har du en historie om BPA? Send gjerne en e-post til NHF Oslo: cathrine.linn.kristiansen@nhf.no

Gode råd

Også i Oslos bydeler er rådene for personer med funksjonsnedsettelser i gang med sitt arbeid. I februar deltar rådsmedlemmer på “Gode råd”. Dette er et nytt opplæringsopplegg. Ambisjonen er at rådsrepresentantene blir sterkere i jobben de skal gjøre for at innbyggere med funksjonsnedsettelse skal ha de samme mulighetene og rettighetene som andre innbyggere.

Opplegget har blitt til gjennom et samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Unge Funksjonshemmede – med støtte fra Stiftelsen Dam.
Kursene holdes over hele Norge.