Skjermdump fra valg.nos forside på nett.

Valget nærmer seg med stormskritt, og det er snart siste sjanse for å legge din stemme i potten for lokaldemokratiet de neste fire årene.

Hvem du stemmer på skal og vil ikke vi i Norges Handikapforbund Oslo mene noe om. Vi er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon, og vi skal kjempe for våre saker- uansett hvem som sitter med makta og hvem som er i opposisjon. Det vi derimot mener, er at alle som har stemmerett i det kommende valget bør kjenne sin besøkelsestid og bruke den!

Ulike behov

Funksjonshindrede er ingen ensartet gruppe. Ingen er bare sin funksjonsnedsettelse, ei heller har alle funksjonshindrede den samme politiske ideologien, de samme behovene eller det samme utgangspunktet. Derfor er det viktig at hver og en gjør seg opp sin mening om hvilket parti som best ivaretar de behovene og ønskene en har.

Vi har lest gjennom alle programmene, og samtlige nevner vår gruppe spesifikt en rekke ganger. Vi merker oss også at vår gruppe oppleves som mer synlig, og våre saker som mer gjennomgående, enn i tidligere perioders programmer. I tillegg noterer vi oss at temaer som har vært mye i media det siste året har fått plass i flere av programmene, eksempelvis nevner flere TT- tilrettelagt transport og HC-parkering.

Undersøk det viktigste

Hvis du verken har tid, kapasitet eller interesse for å lese gjennom alle de relevante programmene, har vi følgende tips: gå inn i programmene elektronisk, og søk opp temaer som er viktige for deg. Det være seg universell utforming, HC-parkering, BPA, CRPD eller andre temaer. Og er du ute og møter politikerne på stand- spør dem gjerne hvilke saker og temaer de er villige til å forhandle på. For det hjelper ikke med en masse løfter om universell utforming eller utvidelse av fysio- og ergotilbud, dersom det er det første de bytter bort i en hestehandel med mulige samarbeidspartnere.

Det er ikke vår oppgave å fortelle folk hva de skal stemme. Vi har derimot en sterk oppfordring: Ikke stem inn de som stenger andre ute- og bruk stemmeretten! Godt valg!