Foto: Oslo Kommune

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig likestillingsverktøy for mange av våre medlemmer. Oslo kommune lyste nettopp ut nytt anbud på BPA-tjenester for de neste tre årene. I anbud og konsesjoner på BPA ligger det bestemmelser som vil innvirke direkte på den enkeltes BPA-ordning og mulighet til å leve et selvstendig liv. Derfor var mange, med god grunn, urolige over hva som lå som føringer i den nye anbudsrunden.

 

Regionleder Magnhild Sørbotten og Jørgen Foss i samtale med byråd Robert Steen i forkant av at Oslo kommune besluttet å trekke anbudet.

NHF Oslo har hatt en god dialog med byrådsavdelingen de siste ukene og gitt dem råd om hva som skal til for å få en BPA-ordning i tråd med Funksjonshemmedekonvensjonen og intensjonen bak BPA. Torsdag orienterte byråd Robert Steen Helse og sosialutvalget i Oslo Kommune om at han trekker det omstridte BPA-anbudet som ble lagt frem tidligere i høst.

Dette er en viktig seier for funkispolitikken og en samlet bevegelse, for nå skal vi sammen med kommunen sikre en bedre utlysning som gir funksjonshemmede med BPA den friheten og rettighet man skal ha for å kunne leve et selvstendig liv!

Vi ser frem til flere konstruktive møter og samarbeid med både organisasjoner og politikere for å skape et inkluderende Oslo.

Les fra Handikapnytt; Oslo skal fortsatt ha gullstandarden