Collage av debattmøtet

SAFO Trøndelag inviterer til debattmøte på Litteraturhuset i Trondheim mandag 26. august kl 18.00-20.30. Tema er økonomiske levekår med fokus på økte forskjeller mellom funksjonshemmede og andre.

Panelet:

Jan Tøssebro, forsker på mangfold og inkludering ved NTNU
Sissel Trønsdal, kommunalråd fra Arbeiderpartiet
Geirmund Lykke, kommunalråd fra Kristelig Folkeparti
Tone Dorthe Sletten, Trondheim Høyre
Tove Linnea Brandvik, Leder Norges Handikapforbund.

Etter at alle har hatt en innledning hver vil det bli åpnet for å
diskutere spørsmål fra salen.

Sted: Rådhussalen (2. etg), Trondheim folkebibliotek  kl 18.00 – 20.30