Mandag 17. januar var det duket for den første av i alt fire planlagte rådssamlinger i NHF Oslo regi i 2022.

Samlingen ble holdt digitalt gjennom Microsoft Teams, og totalt 17 personer deltok. Det var god spredning på ulike bydelsråd og hvilke interesseorganisasjoner som var representert.

Tema for møtet var BPA. Regionleder Magnhild Sørbotten holdt en innledning om det nasjonale BPA-utvalget, og deretter gikk man videre til mer lokalt fokus, med utgangspunkt i Kommunerevisjonens rapport om tildeling og oppfølging av brukerstyrt personlig assistanse. Denne kom i desember. Politisk rådgiver i NHF Oslo Bianca Bernhoft Løkkeberg holdt en innledning om rapporten (lenke til rapporten her), og gikk kort gjennom innhold, funn og videre anbefalinger.

I etterkant av rapporten har byråd Robert Steen varslet tiltak, og han krever blant annet følgende: «Samtlige bydeler vil bli bedt om å rapportere hvordan funn og anbefalinger i rapporten er benyttet i lokalt forbedringsarbeid».

Med bakgrunn i dette jobbet man på rådssamlingen med å formulere et felles forslag til vedtak som hvert råd kan be bydelsutvalget om å fatte.

Nettopp denne måten å jobbe på, med et tema for hver rådssamling og minst en konkret, felles oppgave ( eksempelvis i form av innspill til bydelsutvalget) er en av måtene man forsøker å styrke rådsarbeidet på.

– Vi satser på digitale samlinger, for vi ser at folk ofte har lettere for å finne tid til det, i og med at de slipper å reise til og fra et lokale. Imidlertid er det viktig å møtes fysisk iblant også, så vi legger nok opp til minst en fysisk samling i løpet av året, sier organisasjonskonsulent Ola Harald Svenning i NHF Oslo.

Neste samling er tirsdag 5. april, uken før palmesøndag. Da er temaet «Samhandlingsreformen».