Alina Paul i DiME, ved siden av en roll up.

DiMe står for Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken og er et gratis rettshjelpstilbud med kontorer i lokalene til Norges Handikapforbund i Oslo. De tar imot saker om diskriminering og rasisme.

Juridisk bistand

Dersom du har blitt utsatt for hatytringer, forskjellsbehandling på grunn av en funksjonsnedsettelse, eller at din rett til individuell tilrettelegging eller universell utforming blir krenket, kan du ta kontakt med DiMe Oslo for juridisk bistand i din sak. De kan både gi veiledning i saken, gi informasjon om hvilke rettigheter du har og belyse hvilke muligheter du har til å reagere på diskrimineringen. I tillegg kan juridisk rådgiver blant annet hjelpe deg med å skrive klage til motpart eller klage inn en sak for Diskrimineringsnemnda. DiMe tilbyr også mekling dersom du ønsker det og at det anses som den mest egnede fremgangsmåten for å løse den konkrete saken.

Trygt sted

Målet til DiMe er at de som tar kontakt skal ha et trygt sted å komme til hvor de blir tatt på alvor, og at personer utsatt for diskriminering føler på mindre urettferdighet i etterkant av å ha vært i kontakt med DiMe. Ingen spørsmål er for små eller for store.

Les mer om rettshjelp- og meklingstilbudet på DiMes nettside www.dimenorge.org, eller ta direkte kontakt med juridisk rådgiver Alina Paul på dime.oslo@npaid.org